Energistyrelsen igangsætter 2. offentlighedsfase for høring af Udkast til Plan for Program Energiø Bornholm

2. oktober 2023
Illustration: Energiø Bornholm.
Illustration: Energiø Bornholm.

Energistyrelsen inviterer borgere, interessenter, myndigheder og andre med interesse i den kommende Energiø Bornholm, til at komme med spørgsmål og kommentarer til Udkast til Plan for Program Energiø Bornholm samt den tilhørende Miljørapport.

Energistyrelsen igangsætter en 8-ugers høring af Udkast til Plan for Program Energiø Borholm med den tilhørende Miljørapport. Høringen løber over perioden fra mandag d. 2. oktober til fredag den 24. november 2023.

I forbindelse med høringen afholdes der borgermøder på Bornholm og Sjælland.

Bornholm: onsdag den 25. oktober 2023 kl. 18.30, på Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne.

Sjælland: torsdag den 26. oktober 2023 kl. 18.30, på adressen: Thon Partner Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup.

Læs mere om det relevante høringsmateriale samt information om, hvordan man deltager i høringen mv.

Hvad sker der efter høringen?

Efter høringen vil Energistyrelsen gennemgå høringssvarene og hvis nødvendigt opdatere planen. Herefter vil Energistyrelsen udarbejde en sammenfattende redegørelse, der vil blive offentliggjort sammen med den endelige vedtagne plan.

I forbindelse med de konkrete projekter på hhv. land og hav skal der gennemføres miljøkonsekvensvurdering af projekterne. Her skal de væsentlige miljøpåvirkninger belyses og offentligheden inddrages, før der kan gives etableringstilladelse.

Kontakt:

Chefkonsulent Maj Holst (mjht@ens.dk), telefon (+45) 33 95 12 77

Chefkonsulent Tina Risgaard Rosted (tnrsr@ens.dk), telefon (+45) 33 95 51 93

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig