Energistyrelsen igangsætter ny indsats til at hjælpe virksomheder væk fra gas

10. maj 2022
Foto: Lars Schmidt
Foto: Lars Schmidt

En række virksomheder kan komme i klemme, hvis krisen mellem Europa og Rusland intensiveres. Energistyrelsen vil derfor påbegynde ny indsats, der skal understøtte gasudfasning i de berørte virksomheder.

Den nuværende geopolitiske situation kan betyde, at en række virksomheder står uden adgang til gas og derfor må stoppe eller nedskalere deres produktion.

De berørte virksomheder er de såkaldte ikke-beskyttede gaskunder. Ikke-beskyttede gaskunder er virksomheder/produktionssteder, som ikke er garanteret at få dækket deres gasbehov, hvis der indtræder en alvorlig forsyningskrise i det danske gassystem.

Energistyrelsen søsætter derfor snarest en proaktiv indsats, hvor der tages kontakt til de ikke-beskyttede virksomheder. Målet er at afdække, hvordan Erhvervspuljen - samt mulige andre initiativer - på en effektiv og hurtig måde kan understøtte gasreducerende tiltag i virksomheden, som kan gennemføres på den korte bane. Indsatsen skal samtidig bidrage til, at virksomhederne så vidt muligt ikke overgår til alternative fossile brændsler frem for grønne løsninger, såsom elektrificering.

Ikke-beskyttede gaskunder kan således forvente at modtage et opkald fra Energistyrelsen i løbet af maj måned. Energistyrelsen står efterfølgende til rådighed for videre dialog med virksomhederne.

Fakta

  • Listen over ikke-beskyttede gaskunder består i 2022 af omkring 40 selskaber fordelt på ca. 70 produktionssteder.
  • Ikke-beskyttede gaskunder udgør ca. 20-25 pct. af Danmarks gasforbrug.
  • Energistyrelsen vil etablere en task-force, som vil stå for dialogen med virksomhederne.
  • Energistyrelsen forventer at kontakte relevante virksomheder i maj 2022.

Kontakt

Kontorchef Rikke Reumert Schaltz, tlf: 33 95 12 53, e-mail: rkrs@ens.dk

Presserådgiver Laura Andersen, tlf: 33 95 09 06, e-mail: lrsn@ens.dk

Tags:

Effektivisering & Erhverv
Forsyning

Emner:

Virksomhed, generelt
Energispørgsmål
Naturressourcer
Drivhuseffekten
Klima

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig på Mynewsdesk