Energistyrelsen informerer om justeringer af puljen for negative emissioner via CCS (NECCS-puljen)

30. juni 2023

Byderne kan begynde at forberede sig på at aflevere deres endelige tilbud.

NECCS-puljen skal sikre fangst og lagring af CO2 fra 2025. Puljen har fokus på såkaldte negative emissioner, der bl.a. kan opsamles fra biogasproduktionen. De overordnede rammer for udbudsmaterialet har tidligere været i høring (markedsdialog) og det endelige udbud vil være klar ultimo august.

Med henblik på at sikre byderne maksimal forberedelsestid informerer Energistyrelsen nu om justeringer ift. de vilkår, som har været delt i markedsdialogen

Den vigtigste ændring går på, at flere markedsaktører har ønsket positive incitamenter frem for negative incitamenter til at levere reduktioner i 2025. Frem for krav om fuld fangst i 2025, der kan mindske aktørernes villighed til at byde på puljen, justeres materialet nu, så mængden af fangst og lagring i 2025 vægtes positivt i den samlede evaluering af bud.

På baggrund af markedsdialogen vurderes det, at dette giver større interesse for at byde på puljen, og at det dermed understøtter, at puljen fører til forventede reduktioner i 2025, end hvis der i udbuddet indgår krav om fuld fangst og lagring i 2025 og tilhørende bod. Kravet om fuld fangst fra 2026 fastholdes.

Derudover vil der være andre mindre tekniske justeringer i forhold til det udkast til udbudsmateriale, der blev sendt i markedsdialog den 31/3-2023.

Med forbehold for endelig statsstøttegodkendelse forventes afleveringsfristen af de endelige bud at være 1. december 2023.

Det er på baggrund af markedsdialogen Energistyrelsens vurdering, at med det ovenstående kan markedsaktørerne fortsætte forberedelsen af deres kommende tilbud.

Fakta

  • Som en del af den danske finanslov for 2022 vedtog et flertal af Folketingets partier at oprette NECCS-puljen, som er målrettet støtte til etablering af en værdikæde for negative emissioner.
  • Puljen har et samlet budget på 2,6 mia. kr. (2023-priser) og skal dække omkostninger til opsamling, transport og permanent lagring af biogent eller atmosfærisk CO2.
  • Puljen har til formål at realisere 0,5 millioner tons negative CO2-udledninger om året.
  • Under den første markedsdialog gav potentielle tilbudsgivere og markedsoperatører input til Energistyrelsen vedrørende bl.a. tidsplan, frivillige CO2-kreditter og bod.

Kontaktpersoner

Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig