Energistyrelsen inviterer til anden runde af markedsdialog om NECCS-puljen

31. marts 2023

Energistyrelsen inviterer nu potentielle tilbudsgivere og relevante markedsak-tører til at deltage i anden runde af markedsdialog om puljen for negative emissioner via CCS (NECCS-puljen).

Energistyrelsen har tidligere afholdt første runde af markedsdialog om puljen for negative emissioner via CCS (NECCS-puljen). Denne anden markedsdialog vil give markedsaktører, herunder potentielle tilbudsgivere, mulighed for at afgive skriftlig feedback, input og anbefalinger til Energistyrelsens foreløbige overvejelser omkring udbuddet af NECCS-puljen. Markedsaktørernes bidrag vil tjene som input til Energistyrelsens endelige udformning af udbudsmateriale og -betingelser.

Invitation to market dialogue NECCS Fund

Appendix A: Requirements specification

Deadlines

8. maj: Deadline for skriftligt input til Energistyrelsens spørgsmål stillet under afsnit 2 i dokumentet "Invitation to market dialogue NECCS Fund" samt for generelle bemærkninger til materialet, herunder ” Appendix A: Requirements specification”.

17. maj: Deadline for skriftligt input til Energistyrelsens spørgsmål stillet under afsnit 3.3 i dokumentet "Invitation to market dialogue NECCS Fund".

Bidrag og bemærkninger til markedsdialogen kan indsendes pr. e-mail til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til llpe@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Fakta

  • Som en del af den danske finanslov for 2022 vedtog et flertal af Folketingets partier at oprette NECCS-puljen, som er målrettet støtte til etablering af en værdikæde for negative emissioner.
  • Puljen har et samlet budget på 2,6 mia. kr. (2023-priser) og skal dække omkostninger til opsamling, transport og permanent lagring af biogent eller atmosfærisk CO2.
  • Puljen har til formål at realisere 0,5 millioner tons negative CO2-udledninger om året.
  • Under den første markedsdialog gav potentielle tilbudsgivere og markedsoperatører input til Energistyrelsen vedrørende bl.a. tidsplan, frivillige CO2-kreditter og bod.

Kontakt

Specialkonsulent Lise-Lotte Pade, llpe@ens.dk, +45 33 92 68 45

Kontaktpersoner

Jonas Disager Kraft
Specialkonsulent (+45) 3395 5038
Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig