Energistyrelsen inviterer til markedsdialog om betingelser for minimum 9 GW ny havvind senest i 2030

30. juni 2023
Illustration: eksisterende havvindmølleparker og parker i udbud og under etablering.
Illustration: eksisterende havvindmølleparker og parker i udbud og under etablering.

Energistyrelsen offentliggør i dag udkast til udbudsmateriale for minimum 6 GW havvind og yderligere 3 GW ved Energiø Bornholm, med mulighed for overplanting, som ønskes drøftet med relevante markedsaktører.

Udkastet til udbudsmaterialet fastlægger rammerne for udbygning af minimum 9 GW inden udgangen af 2030 og er den konkrete udmøntning af den politiske tillægsaftale, der blev vedtaget den 30. maj 2023. 

Markedsdialog i samarbejde med Energinet

Markedsdialogen afholdes i samarbejde med Energinet og vil blive gennemført i et skriftligt format, hvor potentielle tilbudsgivere og øvrige markedsaktører får mulighed for at bidrage direkte med input og forslag til det foreløbige udbudsmateriale.

Se udkast til udbudsmateriale for 6 GW havvind, der offentliggøres gennem EU-Supply.

Se udkast til udbudsmateriale for Energiø Bornholm. 

Vær opmærksom på, at der muligvis kan være en forsinkelse på publicering af bekendtførelsen i TED (EU-Tidende), hvorfor links til udkastet til udbudsmaterialet muligvis først virker, når bekendtgørelsen er publiceret i TED. Det kan tage op til 48 timer.

Energistyrelsen imødeser skriftlige bemærkninger inden udgangen af august 2023. Al kommunikation om materialet med deltagerne i markedsdialogen vil foregå gennem EU-Supply, som løbende opdateres med ny information. Det er muligt at indsende bemærkninger og vedhæfte dokumenter i beskedmodulet i EU-Supply.

Tekniske workshops

Energistyrelsen vil i samarbejde med Energinet  i forbindelse med markedsdialogen afholde to tekniske workshops om krav til nettilslutning ved overplanting. Disse møder afholdes hhv. den 29. august 2023 for de radiale parker (6 GW) og den 6. september 2023 for Energiø Bornholm. Yderligere information og tilmelding til møderne vil blive offentliggjort på EU-Supply i begyndelsen af august. 

Den videre proces

Det endelig udbudsmateriale forventes offentliggjort omkring årsskiftet med forventet endelig tilbudsfrist for parkerne i Nordsøen, Hesselø og Energiø Bornholm ultimo 2024 og forventet endelig tilbudsfrist for Kattegat og Kriegers Flak II i første halvdel af 2025.

Fakta:

Regeringen har 30. maj 2023 indgået en tillægsaftale om udbudsrammer for 6 GW havvind og yderligere 3 GW ved Energiø Bornholm med et bredt flertal af partier, som sikrer rammerne for udbuddet af de kommende minimum 9 GW havvind.

Læs aftalen ”Tillægsaftale om udbudsrammer for 6 GW og Energiø Bornholm”

Læs Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse

De 9 GW placeres således:

  • Minimum 3 GW ved Energiø Bornholm
  • Minimum 3 GW i Nordsøen I
  • Minimum 1 GW ved Kattegat II
    Minimum 1 GW ved Kriegers Flak II
  • 0,8-1,2 GW ved Hesselø.

Læs mere om de 6 GW og 3 GW ved Energiø Bornholm.

Nyheder om de 6 GW

Du kan tilmelde og afmelde nyheder om udbuddet af de 6 GW ved at skrive til denne mail: offshorewindfarms@ens.dk

Nyheder om Energiø Bornholm

Du kan tilmelde og afmelde nyheder om udbuddet af de 3 GW ved at skrive til denne mail: offshorewindfarms@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig