Energistyrelsen inviterer til offentlig høring om de økonomiske aspekter for energiøerne

16. september 2021
Illustration: Energistyrelsen

Etableringen af energiøerne er et historisk stort projekt, der vil få stor indvirkning på energimarkederne og samfundsøkonomien. På den baggrund inviterer Energistyrelsen nu til en offentlig høring, hvor alle interesserede kan få indblik i og kommentere på en række analyser og metoder, der fremadrettet skal bruges til at vurdere energiøernes økonomi.

Danmark skal etablere verdens første energiøer, der skal fungere som knudepunkter for omkringliggende havvindmølleparker i henholdsvis Nord- og Østersøen. Energistyrelsen står i spidsen for projektet, og skal blandt andet vurdere de overordnede økonomiske perspektiver for energiøerne, de tilkoblede havvindmølleparker og den tilhørende infrastruktur.

Da projektet bringer væsentlige samfundsværdier i spil, inviterer Energistyrelsen eksperter, forskere, virksomheder, interesseorganisationer, borgere og andre interesserede til at deltage i en offentlig høring af de planlagte metoder og analyseaktiviteter for energiøernes økonomiske aspekter. Desuden inviterer vi til et supplerende, virtuelt dialogmøde om høringsmaterialet.

Historisk projekt kræver kvalificerede metoder

Høringen har to formål. Fra Energistyrelsens side ønsker vi at skabe gennemsigtighed omkring de metoder og analyser, der skal anvendes i beslutningerne om energiø-projektet. Desuden vil energiøerne være verdens første konstruktioner af sin slags, og der eksisterer derfor ikke omfattende erfaringer og studier at trække på i designet af relevante økonomiske analyser. Derfor ønsker vi input og forslag til vores forventede analyseaktiviteter fra omverdenen, så arbejdet omkring øerne kvalificeres på bedste vis.

Det er Energistyrelsens ambition, at vi ved at sende beskrivelserne af beregningsmetoderne i offentlig høring kan styrke en række analysemetoder, som på forskellig vis bidrager til kvalificerede beslutningsgrundlag i forhold til de samfunds- og projektøkonomiske aspekter af energiøerne, herunder de økonomiske risici.

Høringssvar sendes til hoeringenergioe@ens.dk og skal være Energistyrelsen i hænde senest torsdag den 7. oktober 2021.

Invitation til dialogmøde

Energistyrelsen afholder fredag d. 24. september 2021 kl. 10-12 et virtuelt dialogmøde, hvor der kan stilles forståelsesmæssige spørgsmål til høringsmaterialet. Anmodning om at deltage i dette dialogmøde sendes til mhg@ens.dk senest onsdag d. 22. september 2021.

Hent høringsmaterialet på høringsportalen 

Kontakt

Chefkonsulent Mikkel Hauge Mott, Energistyrelsen, tlf: 33 92 75 71, mhg@ens.dk

Supplerende links

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig