Energistyrelsen nedskriver de kommende fem års forventede olie- og gasproduktion

Foto: Gorm-feltet.
Foto: Gorm-feltet.

Energistyrelsen offentliggør nye prognoser, hvor den forventede produktion af olie og gas de næste fem år er nedskrevet med henholdsvis 14 og 30 pct. i forhold til sidste års prognose. Nedskrivningen skyldes i høj grad Covid19, der bl.a. har forsinket genopbygningen af Tyrakomplekset, som nu forventes at være afsluttet i løbet af 2023.

Energistyrelsen vurderer, at olieproduktionen i 2021 bliver 4,0 mio. m3, svarende til ca. 68.000 tønder olie pr. dag. Det er en nedskrivning på 14 pct. i forhold til sidste års skøn, der hovedsagelig skyldes, at styrelsen forventer en mindre produktion på nogle af de større felter. Efter 2022 ventes olieproduktionen igen at stige, så den i 2025 er 42 pct. højere end i 2021.

Den forventede mængde salgsgas i 2021 vurderes at udgøre 0,8 mia. Nm3 svarende til 14.000 tønder olieækvivalenter pr. dag. Det er en nedskrivning på 23 pct. sammenlignet med sidste års prognose, og tilsvarende er den femårige salgsgasprognose nedskrevet med 30 pct. I 2025 ventes produktionen af salgsgas at være 2,7 mia. Nm3 svarende til 247 pct. højere end i 2021.

Ændringerne i den femårige prognose er primært et resultat af følgerne af Covid19, som bl.a. har forsinket genopbygningen af anlæggene på Tyra-feltet.

Nedskrivning af efterforskningsressourcerne og det teknologiske potentiale

Beslutningen i Nordsøaftalen fra december 2020 om at stoppe med udbudsrunder for efterforskningstilladelser og stoppe helt med at producere olie og gas i 2050 påvirker det mulige forløb for den fremtidige olie- og gasproduktion. Det mulige forløb, som foruden reserver og betingede ressourcer indeholder efterforskningspotentialet og det teknologiske potentiale er for olien nedskrevet med 9 pct. og for salgsgassen med 25 pct.

Energistyrelsen offentliggør samtidig en ny ressourceopgørelse, der opskriver de samlede reserver og betingede ressourcer af olie i den danske del af Nordsøen med 14 mio. m3 til i alt 146 mio. m3 olie pr. 1. januar 2021. Omvendt er gasressourcerne nedjusteret med 2 mia. Nm3 til 74 mia. Nm3salgsgas i forhold til sidste års opgørelse.

Nedenfor ses grafer for olie- og gasprognoserne.

Figur: Produktion og langsigtet prognose for olie

Figur: Produktion og langsigtet prognose for salgsgas

Se publikationen ”Ressourceopgørelse og prognose, september 2021”

Kontakt:

Pressechef, Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, tfh@ens.dk

Specialkonsulent, Allan Hansen Ekstrand, mobil: 33 92 75 87, aek@ens.dk

Geolog, Sarah Christiansen, mobil: 33 92 67 64, sac@ens.dk

Tags:

Undergrund
Statistik/fremskrivninger

Emner:

Virksomhed, generelt
Energispørgsmål
Naturressourcer
Drivhuseffekten
Klima

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Morten Christensen
Teamleder - presse og kommunikation (+45) 3392 6858

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig på Mynewsdesk