Energistyrelsen offentliggør de endelige udbudsbetingelser for Thor Havvindmøllepark

24. juni 2021
Illustration: Energistyrelsen

Energistyrelsen har i dag offentliggjort de endelige udbudsbetingelser for udbuddet af Danmarks hidtil største havmøllepark, Thor Havvindmøllepark. Med offentliggørelsen indledes sidste fase i udbudsprocessen, som afsluttes med endelig budfrist d. 8. november 2021 for de seks bydere.

Energistyrelsen har i dag offentliggjort de endelige udbudsbetingelser for Thor Havvindmøllepark. Med offentliggørelsen er alle de grundlæggende elementer i udbuddet på plads, og byderne har nu fire måneder til at udarbejde deres endelig bud på parken.

Tidligere på året blev udbudsbetingelserne for Thor statsstøttegodkendt af Europa Kommissionen, og i maj blev planen for Thor miljømæssigt godkendt på baggrund af en Strategisk Miljøvurdering (SMV). I den sidste fase af udbuddet har Energistyrelsen, i tråd med tidligere danske havvindmølleudbud, gennemført en forhandlingsfase, som har givet mulighed at justere udbuddet med sigte på at bringe budprisen på parken yderligere ned. Samtidig har Energistyrelsen sørget for, at relevante lovændringer for Thor træder i kraft 1. juli, 2021.

Fakta om Thor

  • Thor Havvindmøllepark er den første af de tre havvindmølleparker besluttet som en del af Energiaftalen fra 2018.
  • Thor bliver den hidtil største havvindmøllepark i Danmark og vil blive etableret minimum 22 km ud for kysten ved Thorsminde på den jyske vestkyst
  • Parken udbydes med en fleksibilitet på 800-1000 MW, ligesom ilandføring af kabler fra parken og ind til land, som noget nyt, er inkluderet i udbuddet.
  • Thor kan levere strøm til ca. 1. mio. danske husstande. De samlede investeringsomkostninger for Thor anslås at være ca. 15,5 mia. kr.
  • Thor skal være fuldt etableret og nettilsluttet senest ultimo 2027, og bevillingen gives for 30 år med mulighed for at blive forlænget i 5 år

Læs om udbudsprocessen og se udbudsmaterialet på udbudsportalen (engelsk).

Se yderligere information om udbuddet af Thor Havvindmøllepark.

Hold dig orienteret om Thor

Du kan tilmelde dig nyheder om Thor-udbuddet ved at skrive til denne mail: thor@ens.dk

Kontakt:

  • Chefkonsulent Jeppe Lundbæk (jel@ens.dk), telefon +45) 3392 7553
  • Specialkonsulent Anette Norling, ano@ens.dk, telefon (+45) 3392 6735

Supplerende links

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig