Energistyrelsen offentliggør svar om Thor udbuddet

7. februar 2020
Illustration: Energistyrelsen.
Illustration: Energistyrelsen.

Energistyrelsen offentliggør nu svar på spørgsmål rejst i forbindelse med markedsdialogen om Thor Havvindmøllepark.

Energistyrelsen og Energinet afholdt den 25. november 2019 en konference om udbuddet af Thor Havvindmøllepark og i forlængelse af konferencen blev der i dagene 26-28. november afholdt bilaterale møder med interesserede markedsaktører.

Som en del af markedsdialogen har potentielle bydere haft mulighed for at stille skriftlige spørgsmål, og det er svarene på disse spørgsmål, som Energistyrelsen og Energinet nu offentliggør i en samlet rapport.

Svarene afklarer en lang række forhold i udbuddet, herunder om tidsplanen, gennemførelse af miljøvurderingsproces, støttemodellen, kapaciteten for parken, ilandføringen for parken, prækvalifikation mv.

Se Q&A-rapporten om Thor Havvindmølleudbuddet.

Enkelte spørgsmål vil blive besvaret mere udførligt på et senere tidspunkt og offentliggjort via Thor-hjemmesiden og Thor-nyhedsbrevet.

Om Thor Havvindmøllepark

Thor Havvindmøllepark er den første af de tre havvindmølleparker, der blev besluttet i Energiaftalen fra 2018 og bliver med en kapacitet på 800-1.000 MW Danmarks største havvindmøllepark. Thor Havvindmøllepark forventes idriftsat senest i 2027.

Yderligere information om Thor: www.ens.dk/thor

For yderligere information om markedsdialogen og udbuddet af Thor Havvindmøllepark

Chefkonsulent, Jeppe Lundbæk, jel@ens.dk, tel. (+45) 3392 7553

Specialkonsulent, Ulrike Clade Christensen, ucc@ens.dk, tel. (+45) 33 95 43 91

Nyheder om Thor

Du kan tilmelde dig nyheder om Thor-udbuddet ved at skrive til denne mail: thor@ens.dk

Du kan afmelde dig nyheder om Thor-udbuddet på samme mail.

Supplerende links

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig