Energistyrelsen udgiver Danmarks globale klimapåvirkning

28. april 2023

I dag udkommer Danmarks globale klimapåvirkning – Global Afrapportering 2023. Rapporten giver et overblik over Danmarks påvirkning af klimaet uden for Danmarks grænser.

Hvad er Danmarks påvirkning af klimaet uden for Danmarks grænser? Danmarks globale klimapåvirkning – Global Afrapportering 2023 ser på, hvordan danske forbrugere, virksomheder og myndigheder påvirker klimaet globalt. Rapporten er nu klar.

Danmarks globale klimapåvirkning – Global Afrapportering adskiller sig fra Klimastatus- og fremskrivning ved blandt andet at se på Danmarks klimaaftryk i udlandet. Rapporten ser samtidig på, hvordan Danmark bidrager til den grønne omstilling via vores internationale indsatser og dansk erhvervslivs grønne eksport.

Frem til 19. maj vil det være muligt at give bemærkninger til den offentlige høring. Der inviteres derudover til teknisk gennemgang onsdag den 3. maj.

Læs hovedrapporten om Danmarks globale klimapåvirkning - Global Afrapportering 

Læs baggrundsmaterialet til Danmarks globale klimapåvirkning - Global Afrappotering 

Dansk forbrug udleder ca. 11 tons CO2e per dansker

Energistyrelsen har blandt andet opgjort de drivhusgasudledninger, der er knyttet til Danmarks forbrug. Både dem som finder sted i Danmark og i udlandet. Det gælder eksempelvis udledningerne knyttet til Danmarks forbrug af tøj, mad og energi. Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk er opgjort til 63 mio. ton CO2e i 2021. Det svarer til ca. 11 ton CO2e per dansker.

Dette års afrapportering ser som noget nyt på, hvordan Danmarks forbrug forventes at påvirke klimaet i fremtiden. Ifølge Energistyrelens opgørelse, forventes Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk at falde til mellem 25 og 46 mio. ton CO2e i 2035, alt efter hvordan omverden udvikler sig. Opgørelsen viser, at udviklingen i klimaaftrykket fra dansk forbrug i høj grad afhænger af den globale klimaindsats og omstillingen i udlandet.

Størstedelen af de store danske virksomheder rapporterer på deres udledninger

Danmarks Globale Påvirkning – Global Afrapportering 2023 har også set på, hvordan danske virksomheder forholder sig til klimaaftrykket af deres aktiviteter. Af de 100 største danske ikke-finansielle virksomheder og de 10 største finansielle virksomheder laver størstedelen allerede i dag et klimaregnskab. Det viser en ny kortlægning, som man kan læse om i dette års afrapportering.

Næsten halvdelen af de 110 virksomheder, Energistyrelsen har undersøgt, offentliggør deres klimapåvirkning af både deres eget energiforbrug og den energi, de køber andre steder. Ca. 14 procent af virksomhederne laver en komplet opgørelse af hele deres klimapåvirkning, der dermed også er inklusiv underleverandørers drivhusgasudledninger.

Danmarks eksport af grøn teknologi bidrager til grøn omstilling

Danmark eksporterede i 2022 for ca. 63 mia. kr. grøn energiteknologi og ca. 23 mia. kr. grøn miljøteknologi. Over levetiden estimeres den danske eksport af energiteknologier i 2022 at muliggøre reduktion af mellem 119 og 218 mio. ton CO2. Det svarer til 5-8 mio. ton CO2 i ét givent år af teknologiens levetid. Det er vind og vandteknologi, der dominerer den grønne eksport.

Kontakt

Fuldmægtig Sara Hillbom Guizani, tlf: 33 95 52 04, mail: srhmg@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig