Energistyrelsen udmelder prisloft for overskudsvarme for 2023

14. oktober 2022
Billede: Colourbox.
Billede: Colourbox.

Loftet over de samlede omkostninger til udnyttelse af overskudsvarme, som en varmeforsyningsvirksomhed må indregne i priserne, ventes foreløbigt fastsat til 93 kr./GJ i 2023.

Energistyrelsen er ifølge bekendtgørelse om fastsættelse af et prisloft på overskudsvarme forpligtet til senest den 15. oktober 2022 at udmelde et prisloft for overskudsvarme gældende for kalenderåret 2023. Prisloftet udgør et loft over de samlede omkostninger til udnyttelse af overskudsvarme, som en varmeforsyningsvirksomhed må indregne i sine priser.

Prisloftet forventes efter gældende bekendtgørelse at blive fastsat til 93 kr./GJ.

Ny bekendtgørelse vil kunne betyde justering af prisloft

Energistyrelsen har i øjeblikket en ny bekendtgørelse om prisloft på overskudsvarme i høring med forventet ikrafttræden den 1. januar 2023. Den foreslåede bekendtgørelse fastsætter nye rammer for beregning af prisloftet, som bl.a. omfatter vægtede elpriser og inddragelse af faktiske varmeproduktionsomkostninger i fjernvarmeselskaberne. Derudover indeholder prisloftet en række fleksibilitetsmekanismer, som ikke indgår i den gældende bekendtgørelse. Det omfatter eksempelvis mulighed for at opnå et individuelt prisloft.

Da den foreslåede bekendtgørelse vil afløse den bekendtgørelse, som ovennævnte prisloft er beregnet ud fra, vil det kunne betyde, at ovenstående udmeldte prisloft for 2023 justeres efterfølgende.

Fakta om regelgrundlag:

  • Energistyrelsen skal hvert år udmelde et prisloft for overskudsvarme jf. bekendtgørelse om fastsættelse af et prisloft på overskudsvarme.
  • Prisloftet fastsættes som et simpelt gennemsnit af de samlede produktionsomkostninger for opvarmet vand, der er produceret på en fliskedel, samt for opvarmet vand, der er produceret på en varmepumpe med luft som varmekilde.
  • Produktionsomkostningerne beregnes på baggrund af Energistyrelsens seneste data fra Teknologikatalog for produktion af el og fjernvarme og Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner. De omkostninger, der indgår i beregningen, samt beregningsmetoden, fremgår af bekendtgørelsens bilag 1.

Kontakt:

Helle Goth, hlgt@ens.dk, tel 33 92 66 67

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede dokumenter

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig