Energistyrelsen udskyder andet udbud af CO2-lagringstilladelser i Nordsøen

11. august 2023

Andet udbud af offshore-tilladelser til efterforskning og anvendelse af undergrunden til lagring af CO2 i Nordsøen bliver nu udskudt. Udbuddet skulle ifølge CO2-udbudsbekendtgørelsen åbne den 15. august 2023.

Det første udbud af offshore-tilladelser til efterforskning og anvendelse af undergrunden til lagring af CO2 i Nordsøen blev påbegyndt ved CO2-udbudsbekendtgørelsen, hvorefter der åbnes for ansøgninger til tilladelser hvert år den 15. august med frist for ansøgninger 1. oktober samme år.

Det blev imidlertid aftalt med aftalen om rammevilkår for CO2-lagring i Danmark (Opfølgning på Danmarks CCS-strategi) af 21. juni 2022, at aftalekredsen efter afslutningen af det første udbud i Nordsøen skulle tage stilling til, om statens ejerandel i tilladelserne fremover skal være højere. Derfor udskydes det andet udbud af offshore-tilladelser, indtil der foreligger en afklaring på dette.

Næste skridt

Energistyrelsen forventer, at der fastsættes et nyt tidspunkt for åbningen af udbudsrunden senere i 2023.

  • Udbud af offshore-tilladelser til efterforskning og anvendelse af undergrunden til lagring af CO2 i Nordsøen afholdes årligt ifølge CO2-lagringsudbudsbekendtgørelsen.
  • Det første udbud blev åbnet den 15. august 2022 med frist for ansøgninger den 1. oktober samme år. Resultatet af første udbud var, at der blev meddelt tre tilladelser.
  • Inden andet udbud kan igangsættes, skal der være opnået afklaring, om statens ejerandel fremover skal være højere i tilladelser til efterforskning og anvendelse af undergrunden til lagring af CO2.
  • Det er udbuddet af offshore-tilladelser, dvs. i Nordsøen, der udskydes. Beslutningen påvirker ikke nuværende tilladelser eller det kommende udbud af tilladelser onshore.
  • Energistyrelsen vil løbende kommunikere til aktørerne om den videre proces for udbuddet.

Kontaktpersoner

Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig