Erhvervskundernes elpris faldt i andet halvår 2023

13. marts 2024
Figur: Udviklingen i elspotprisen fra 1. halvår 2015 til 2. halvår 2023. Er beregnet på baggrund af et forbrugsvægtet gennemsnit af de timebaserede spotpriser. Kilde: Nordpool.
Figur: Udviklingen i elspotprisen fra 1. halvår 2015 til 2. halvår 2023. Er beregnet på baggrund af et forbrugsvægtet gennemsnit af de timebaserede spotpriser. Kilde: Nordpool.

Erhvervsforbrugernes rene elpriser eksklusiv tariffer, afgifter mv. faldt for alle forbrugsbånd fra første til andet halvår 2023. Det viser Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne for erhverv.

Andet halvår 2023 har været præget af faldende gennemsnitspriser for strøm for alle erhvervsforbrugere. De mindste erhvervsforbrugere betalte 28,9 pct. mindre for strømmen i andet halvår 2023 end i første halvår 2023 svarende til et fald på 34,14 øre/kWh. Til sammenligning betalte de største erhvervsforbrugere 8,61 pct. eller 6,15 øre/kWh mindre for strømmen.

Spotprisen for el faldt med 21,0 pct. - eller 15,09 øre/kWh - i samme periode til gennemsnitligt 56,79 øre/kWh. Dermed var spotprisen for el i andet halvår 2023 den laveste siden andet halvår 2021.

En del af forklaringen på faldet i elprisen er et prisfald på naturgas og kul. Den gennemsnitlige naturgaspris for erhverv faldt med ca. 18,5 pct. fra første til andet halvår 2023, mens kulprisen faldt fra 132 US $/ton til 107 US $/ton i samme periode.

Der er sket en stigning i andelen af erhvervskunder med variable priser, selvom andelen af el handlet med denne aftaletype er faldet. Omvendt er andelen af kunder med fastpriskontrakter eller ”andre aftaler” faldet, mens andelen af el handlet via disse aftaletype er steget. Den pris, som erhvervsforbrugerne betalte i andet halvår 2023, var generelt højere end spotprisen.

Elpriser%20andet%20halv%E5r%202023%20for%20erhvervsforbrugere.

Elpriser andet halvår 2023 for erhvervsforbrugere.

Energistyrelsen har siden 2014 udarbejdet elprisstatistikken for erhvervsforbrugere, der er baseret på indberetninger fra de enkelte elhandelsselskaber.

Læs mere om statistikkens resultater i notatet ”Elprisstatistik andet halvår 2023”

Fakta:

  • 86,2 pct. af erhvervskunderne er små forbrugere med et årligt elforbrug under 20 MWh. Deres forbrug udgør 7,1 pct. af det samlede elforbrug.
  • Knap 13,8 pct. af erhvervskunderne er mellemstore forbrugere med et elforbrug mellem 20 og 20.000 MWh. Deres forbrug udgør ca. 53,7 pct. af det samlede forbrug.
  • De store erhvervskunder med et forbrug over 20.000 MWh udgør omkring 0,03 pct. af det samlede antal erhvervskunder, men aftager samlet 39,2 pct. af elsalget.

 

Kontakt

Ali Zarnaghi, tlf: 33 92 68 40, e-mail: aaz@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Energistyrelsens pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig