Erhvervskundernes elpris steg i andet halvår 2022

17. marts 2023
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Erhvervsforbrugernes rene elpriser eksklusiv tariffer, afgifter mv. steg for alle forbrugsbånd fra første halvår 2022 til andet halvår 2022. Det viser Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne for erhverv.

Andet halvår 2022 har været præget af stigende gennemsnitspriser for strøm for alle erhvervsforbrugere. De mindste erhvervsforbrugere betalte 67,0 pct. mere i andet halvår 2022 end i første halvår 2022 svarende til en merpris på 86,05 øre/kWh, mens de største erhvervsforbrugere betalte 48,6 pct. eller 57,66 øre/kWh mere for elektriciteten.

Spotprisen for el steg med 60,8 pct. - eller 75,07 øre/kWh - i samme periode til gennemsnitligt 198,47 øre/kWh. Dermed var spotprisen for el i andet halvår 2022 den højeste i de senere år.

Årsagen til stigningen i elprisen er en kombination af et fald i produktionen af vand- og vindkraft i Sverige og Norge, mindre kapacitet på franske atomkraftværker samt en kraftig prisstigning på naturgas og dermed stigende efterspørgsel efter kul. Samtidig steg kulprisen fra 259 US $/ton i første halvår 2022 til over 324 US $/ton i andet halvår 2022. Desuden medfører situationen i Ukraine stor usikkerhed og meget svingende energipriser.

Der er sket et fald i andelen af erhvervskunder med variable priser, mens andelen af kunder med fastpriskontrakter eller andre aftaler er steget. Den pris, som erhvervsforbrugerne betalte i andet halvår 2022, var for alle forbrugsbånd, undtagen mindste forbrugsbånd (IA), lavere end spotprisen.

Elpriser andet halvår 2022 for erhvervsforbrugere: 

 

Energistyrelsen har siden 2014 udarbejdet elprisstatistikken for erhvervsforbrugere, der er baseret på indberetninger fra de enkelte elhandelsselskaber.

Læs mere om statistikkens resultater i notatet ”Elprisstatistik andet halvår 2022”

Fakta:

  • 86,4 pct. af erhvervskunderne er små forbrugere med et årligt elforbrug under 20 MWh. Deres forbrug udgør 7,6 pct. af det samlede elforbrug.
  • 13,6 pct. af erhvervskunderne er mellemstore forbrugere med et elforbrug mellem 20 og 20.000 MWh. Deres forbrug udgør ca. 58,3 pct. af det samlede forbrug.
  • De store erhvervskunder med et forbrug over 20.000 MWh udgør omkring 0,02 pct. af det samlede antal erhvervskunder, men aftager samlet 34,1 pct. af elsalget.

Kontakt:

Ali Zarnaghi, tlf: 33 92 68 40, e-mail: aaz@ens.dk

Supplerende links

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede dokumenter

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig