Erhvervspuljen bidrager til besparelse på mere end 100.000 tons CO2

1. november 2023

En enklere og mere attraktiv tilskudsmodel har virket efter hensigten, så mere end 500 danske virksomheder får tilskud til energi- og CO2-besparende projekter via Energistyrelsens erhvervspulje.

Energistyrelsen forventer, at mere end 350 millioner kroner vil blive tildelt mere end 500 energi- og CO2-besparende projekter rundt om i landet via Erhvervspuljen. Det er den største uddeling, siden Erhvervspuljen blev uddelt første gang i 2020.  

Erhvervspuljen ventes dermed i sin nye form at hjælpe det danske erhvervsliv med at spare mere end 100.000 tons CO2 årligt. Det svarer til den årlige private CO2-udledning i en by på størrelse med Hadsten (cirka 8.000 indbyggere).

”Det er rigtig positivt, at så mange virksomheder har sat gang i en masse energi- og CO2-besparende projekter. Erhvervspuljen er netop sat i verden for at opmuntre virksomheder til at gennemføre den slags projekter, så vi får minimeret energiforbruget og CO2-ledningen. Vi har lyttet til erhvervslivet og gjort Erhvervspuljen mere attraktiv for virksomhederne, og det ser vi resultaterne af nu,” siger Stine Leth Rasmussen, vicedirektør i Energistyrelsen.

Puljen er næsten tømt
Erhvervspuljen blev første gang oprettet med Energiaftalen 2018 som tilskudspulje til dansk erhvervsliv på mere end 3 milliarder kroner, der løber frem til 2029. Forligskredsen besluttede i juni 2022, at reglerne for Erhvervspuljen skulle forenkles for blandt andet at gøre ansøgningsprocessen mindre kompleks, og i år er det lykkedes at få næsten hele årets tilskudspulje uddelt. Mere end 350 millioner kroner af puljens i alt godt 378 millioner kroner ventes i år at blive sendt ud til virksomhederne for at bidrage til den grønne omstilling.

Det vækker glæde hos Dansk Industri, som anser tilpasningen af ordningen for en stor succes, der har sat ekstra skub i grønne omstillingsprojekter ude i virksomhederne.

”Energieffektiviseringer i danske virksomheder er afgørende for vores forsyningssikkerhed, den grønne omstilling - og i bund og grund Danmarks konkurrencekraft. Derfor er det så vigtigt, at vi har en velfungerende erhvervspulje, som kan understøtte de typer energieffektiviseringer, der er behov for. Vi kan kun glæde os over, at man har arbejdet på at gøre Erhvervspuljen nemmere og mere enkel for virksomheder at ansøge, så langt flere virksomheder får gavn af støttemidlerne,” siger Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Industri.

Erhvervspuljen er med til at speede op for den grønne omstilling

En af de virksomheder, som har fået tilsagn fra Erhvervspuljen, er virksomheden Ege Carpets. Her ønsker tæppevirksomheden at udskifte gaskedler til elkedler på fabrikker i Herning og Gram. Udskiftningen af kedlerne betyder, at Ege Carpets fjerner et årligt naturgasforbrug på cirka 1,2 mio. kubikmeter. Det sparer desuden virksomheden – og klimaet – for cirka 2250 tons CO2 om året.

”Vi har alle sammen en opgave med at reducere CO2-forbruget, og vi kan kun løfte opgaven i flok. Vi stræber derfor efter at blive så CO2-neutrale som muligt, det er højeste strategiske prioritet og en del af vores DNA, og her er Erhvervspuljen med til at speede den proces op med de tilskud. Det er en medmotiverende faktor for den grønne omstilling, når der følger en check med,” siger Jørgen Jensen, seniordirektør i Ege Carpets. 

Støttemidlerne fra Erhvervspuljen kommer hurtigt til at gøre en forskel hos Ege Carpets, da kedlerne ventes at blive skiftet på fabrikken i Herning til januar og på fabrikken i Gram i løbet af foråret. 

Erhvervspuljen fortsætter med at uddele tilskudskroner til energi- og CO2-besparende tiltag i virksomhederne i de kommende år. Næste år afsættes der endnu flere støttekroner, idet puljen ventes at være på hele 640 mio. kr. for 2024. Der kan søges om tilskud til projekter for kalenderåret 2024, når ansøgningen åbner i dag - 1. november 2023. 

Fakta om Erhvervspuljen

Energistyrelsens erhvervspulje er et økonomisk tilskud til danske virksomheder, der vil spare energi og COfra energirelaterede udledninger. Puljen støtter energi- og CO2-besparende projekter med op til 50 %, og gør det dermed mere rentabelt at investere i en grønnere fremtid.

Virksomheder kan søge minimum 10.000 kr. og få op til 112 mio. kr. i tilskud til grøn omstilling. Den 1. november 2022 blev reglerne for Erhvervspuljen lempet jf. en aftale indgået i forligskredsen, og støttesatsen skruet op. Det har gjort det lettere for virksomheder at få del i de mere end 3 mia. kr., som Erhvervspuljen uddeler til grøn omstilling frem til 2029.  

Den 1. november 2023 åbnes der for ansøgninger til 640 mio. kr., som ventes at udgøre Erhvervspuljen i 2024.

Læs mere om Erhvervspuljen på SparEnergi.dk/erhvervstilskud.

Kontaktpersoner

Kåre Møller Madsen
(+45) 3395 5121
Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig