EUDP støtter 26 nye grønne energiprojekter med 195 mio. kr.

21. juni 2022
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Bæredygtigt flybrændstof, offshore energy hubs og kombineret vind- og bølgeenergi. Det er blot nogle af de projekter, der nu modtager støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Bæredygtigt flybrændstof, offshore energy hubs og kombineret vind- og bølgeenergi. Det er blot nogle af de projekter, der nu modtager støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

I marts søgte 74 projekter om 622 mio. kr. i støtte fra EUDP. Nu kan 26 af disse glæde sig over at have modtaget tilsagn om støtte. I alt er der blevet uddelt 194,5 mio. kr. til de mange perspektivrige energiprojekter.

”Der er et stort potentiale i de mange gode grønne energiprojekter. Regeringen har meldt klart ud, at danskerne senest i 2025 skal have mulighed for at flyve grønt på en indenrigsrute - og senest i 2030 skal kunne flyve helt grønt på indenrigsruter i Danmark. Det kræver, at vi netop tænker i nye grønne flybrændstoffer, som et af projekterne her gør. Jeg glæder mig til at se alle de grønne resultater,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Igen i år har der været stor interesse i EUDP, og det har været noget af en udfordring at skulle prioritere de mange perspektivrige ansøgninger. Den store interesse i programmet har samtidigt givet os mulighed for at støtte en bred vifte af energiprojekter – og vi er netop nødt til at satse bredt på mange teknologier, for at nå i mål med de energipolitiske målsætninger,” siger Anne Grete Holmsgaard, formand for EUDP’s bestyrelse.

Nogle af de projekter, der har fået grønt lys fra bestyrelsen, er eSAF-AAL, der vil producere bæredygtigt flybrændstof, Offshore Energy Hubs, der skal bidrage med løsninger til de skelsættende danske energiøer, og Exowave, der skal producere bølgeenergi 14 meter under havoverfladen.

Bæredygtigt flybrændstof

Flyrejser er en af de helt store klimasyndere – men med projektet eSAF-AAL er der udsigt til grønne flyrejser i Danmark inden længe. I projektet vil man udvikle og demonstrere en ny teknologi til direkte omdannelse af e-metanol til flybrændstof. Målet er at skabe det tekniske grundlag til at bygge en fuldskalafabrik i Aalborg, der fra 2025 kan producere 10.000 ton flybrændstof om året til forsyning af den første grønne indenrigsrute.

Det er en banebrydende teknologi, vi nu med støtte fra EUDP skal i gang med at demonstrere. Eksisterende teknologier benytter mellem tre og seks trin til at konvertere e-metanol til eSAF (elektrisk produceret bæredygtigt flybrændstof). Med eSAF-AAL-teknologien anvendes en banebrydende simpel et-trins proces. Teknologien med metanol som mellemprodukt vil have fordele i forhold til at operere dynamisk og følge den fluktuerende elproduktion fra vedvarende energikilder samt fordele i forhold til produktionsprisen for bæredygtigt flybrændstof,” fortæller Søren Knudsen Kær fra European Energy A/S, der star i spidsen for projektet.

Med i eSAF-AAL-projektet er desuden Kosan Gas A/S, Vertimass, Aalborg Universitet, Aalborg Lufthavn, Hydrogen Valley og Port of Aalborg Logistics.

Offshore Energy Hubs

Over de næste 10 år vil Danmark etablere verdens første energiøer. Som grønne kraftværker ude på havet skal øerne spille en stor rolle i udfasningen af fossile brændsler i både Danmark og Europa. Projektet Offshore Energy Hubs vil udvikle en række teknologier og løsningsmodeller til energiøerne, herunder inden for Power-to-X. Løsningerne skal blandt andet være med til at sikre en stabil drift samt afværge produkt- og systemnedbrud på de kommende energiøer.

Det overordnede formål med projektet er at reducere anlægsomkostningerne for de to første energiøer med over 20 mia. kr. Samtidig skal løsningerne fremtidssikre en ekspansion af energiø-konceptet internationalt. Projektet vil skabe en ramme for Bornholm som et fremtidigt storskala udviklings- og testcenter for energiø-teknologier og dermed styrke den danske industris førerposition på området,” fortæller Jacob Østergaard, der er professor ved DTU Vind og Energisystemer og som står i spidsen for projektet.

Projektkonsortiet består af relevante partnere fra hele værdikæden: DTU Vind og Energisystemer, PowerlabDK, AAU Energi, Siemens-Gamesa Renewable Energy, Green Hydrogen Systems, SuperGrid Institute, Cenergy Holdings, Energy Cluster Denmark, Energinet og Ørsted.

Kombineret vind- og bølgeenergi  

Bølgeteknologivirksomheden Exowave har fået tildelt 14 mio. kr. til udbygning af et demonstrationsanlæg op til 100 kW på 14 meters vanddybde i Nordsøen. Exowave bygger videre på et igangværende EUDP-projekt, der med support fra Siemens-Gamesa har vist, at der for kommende store vindmølleparker i Nordsøen kan tilføres 40 % mere energi fra bølger til en attraktiv produktions­pris. Udviklingen af Exowaves danskudviklede bølgeenergiteknologi kan med tildelingen nu fortsætte rejsen ad sin stejle udviklingskurve.

Martin Dahl, bestyrelsesformand i Exowave, udtaler: ”Vi er meget glade for, at også næste fase af vores teknologiudvikling skal forankres i Danmark i et udviklingsmiljø, som vil styrke ikke blot det danske vækstlag inden for bølgeenergi, men også den samlede offshore sektor, der i disse år skal flytte arbejdspladser og investeringer fra den gamle fossile offshore energisektor til nye grønne job på havet inden for næste generation af vedvarende energi. Exowave har en eksponentiel udviklings- og læringskurve i målet om at nå 250 MW bølgekraft i Nordsøen i 2030 og involverer de mest erfarne og visionære specialkompetencer inden for offshore, grøn energi og ny teknologi.

Vigtige elementer i projektet er tilretning af fundamenter som fiskehabitater samt anvendelse af affaldsfibre fra vindmøller. I projektet indtræder den store danske virksomhed Semco Maritime, som med sin ekspertise inden for offshore EPCI, service, drift og vedligehold løfter kvaliteten og sikkerheden i udviklingen til næste niveau. I projektet deltager også Offshore Center Danmark, MDT, DanWEC og Aalborg Universitet.

Fakta

Fordeling af midler på EUDP’s fokusområder (kr.):

Mere grøn el – og til flere formål 

108.369.193

Energieffektivisering 

38.359.481

Tung transport og Power-to-X 

35.251.515

Grøn procesenergi 

2.577.353

Fleksibel el-anvendelse, netudbygning og digitalisering

4.948.674

CO2-fangst, -lagring og -udnyttelse

108.587

Andet

4.900.546

I alt

194.515.349

Se liste over samtlige støttede EUDP-projekter i denne ansøgningsrunde.

Mere information

Vil du vide mere om den seneste EUDP-runde og støtten til de nye projekter?

Kontakt Claus Meineche, sekretariatschef, clme@ens.dk, +45 33 92 77 93.

 

 

Kontaktpersoner

Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906
Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede dokumenter

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig