EUDP støtter grøn energiteknologi med 554 mio. kroner

14. december 2021
Billede: Colourbox

Energilager baseret på flydende salt, grønne emhætter og C02-lagring i Nordsøen. Det er blot nogle af de projekter, der nu modtager støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). EUDP har netop uddelt 554 mio. kroner til 28 nye energiprojekter.

Julen kommer tidligt til de energiprojekter, der netop har modtaget tilsagn om støtte fra EUDP. På et møde den 6. december 2021 besluttede programmets bestyrelse, at 28 af i alt 90 ansøgere kan se frem til at modtage støtte til nye energiteknologiske projekter.

”Vi har valgt at støtte de mest løfterige projekter blandt de mange ansøgere og ser nu frem til at følge de nye projekter, der inden for hvert deres fokusområde vil gøre en positiv forskel for klimaet, vækst og beskæftigelse,” siger Anne Grete Holmsgaard, formand for EUDP’s bestyrelse.

Energilagring i afløbsrens

At lagre grøn strøm fra sol og vind over tid er en praktisk udfordring. Nu vil flere partnere i projektet Molten Salt Energy Storage bygge et storskalaanlæg i Esbjerg, hvor overskudsstrøm kan lagres i op til 14 dage i natriumhydroxid – et produkt der også er kendt som afløbsrens.

Natriumhydroxid er et ekstremt ætsende salt i flydende form og har derfor i lang tid været afskrevet, når vi taler energilagring. Vi har fundet en løsning på problemet, som vi nu skal skalere op. Fordelen ved natriumhydroxid er, at det er ekstremt energitæt og meget billigt, da det er et biprodukt i forbindelse med klorproduktion. Vi forventer at kunne levere et storskalalager, der er 50 procent billigere end eksisterende løsninger,” siger Ask Emil Løvschall-Jensen, medstifter af Seaborg og Hyme.

Det er Seaborg og det nystiftede søsterselskab Hyme, der skal fokusere på energilagring. Øvrige partnere i projektet er: DinForsyning, Sulzer, Alfa Laval, SAN A/S, Kirt x Thomsen, Aalborg Universitet og Energy Cluster Denmark.

Fremtidens grønne emhætter

Teknologisk Institut har i samarbejde med ventilationsvirksomheden EXHAUSTO og DTU Byg modtaget støtte til at udvikle nye typer af emhætter, som er mere effektive samtidig med at det gode indeklima sikres med lav partikelforurening og høj energieffektivitet.

Set i projektteamets perspektiv er der virkelig behov for at optimere dagens emhætter, og vi er meget tilfredse med, at EUDP har samme opfattelse af projektets vigtighed. På baggrund af flere undersøgelser ved vi, at netop madlavning og specielt stegning ved høj temperatur udvikler ekstremt mange partikler, og rigtig mange emhætter kan have svært ved at fange disse partikler og ligeledes leve op til kravene i BR18. På baggrund af forskningsresultater på bl.a. DTU ved vi tillige, at partikler i indeklimaet påvirker vores helbred rigtig meget, og i nogle tilfælde overstiger niveauet af skadelige partikler i hjemmet, hvad man kan opleve på Åboulevarden i København i myldretiden.

I dette projekt er det ikke kun vores ambition at forbedre emhættens effektivitet, men tillige at reducere behovet for luftmængde og forsøge at tænke længere fremad med hensyn til at reducere energiforbruget.

Så enkelt er det – vi drømmer om at opnå det ’umulige’, set med dagens øjne,” udtaler Produktekspert Henning Grønbæk, EXHAUSTO.

CO2-lagring i Nordsøen

To projekter har modtaget tilsagn om støtte til at udvikle og demonstrere CO2-lagring i udtjente danske oliefelter i Nordsøen.

Det ene projekt er Bifrost:

I projektet Bifrost har TotalEnergies modtaget tilsagn om støtte på 75 mio. kr. til udvikling inden for transport og lagring af CO2 i Nordsøen. Konsortiet vil i første omgang fokusere på Dansk Undergrunds Consortiums (DUC) felt Harald, hvor de forventer at kunne lagre 3 mio. ton CO2 om året fra 2027. Med projektet forventer Bifrost-konsortiet at bidrage til, at Danmark formår at udnytte sit CCS-potentiale i Nordsøen, opfylde sine CO2–neutralitetsmål samt levere beskæftigelsesalternativer til den aktuelle arbejdsstyrke i olie- og gasproduktionen.

”Jeg er glad for, at Projekt Bifrost har modtaget den EUDP-støtte, vi har ansøgt om, så TotalEnergies sammen med vores DUC-partnere Noreco og Nordsøfonden samt Ørsted og DTU kan fortsætte udviklingen af CO2-transport og -lagring i Harald feltet. Bifrost har potentiale til at blive endnu et kapitel, der bidrager til Danmarks ambitiøse CO2-reduktionsmål samt Europas rejse mod klimaneutralitet. Bifrost-projektets betydelige lagerkapacitet gør det til en vigtig CO2-transport og -lagerløsning for danske og andre europæiske udledere og kan være med til at bane vejen for, at Danmark kan blive en hub for europæisk CO2-lagring,” siger Martin Rune Pedersen, ansvarlig for TotalEnergies’ aktiviteter i Danmark.

Ud over TotalEnergies deltager Noreco, Nordsøfonden, Ørsted og DTU i projektkonsortiet.

Det andet projekt er Greensand:

Under ”CO2-lagring i Nordsøen”-puljen har Project Greensand v. Ineos Oil & Gas modtaget tilsagn om støtte til hele særpuljen på 197 mio. kr., hvilket dermed bliver det beløbsmæssige største projekt støttet af EUDP historisk set. Project Greensand fokuserer på CO2-lagring i Nini-feltet i den danske del af Nordsøen, hvor projektkonsortiet forventer at kunne levere lagerkapacitet på 0,5-1,5 mio. ton CO2 om året i 2025.

Mads Weng Gade, Country Manager for INEOS Energy Danmark, udtaler: ”Vi er naturligvis både glade og stolte over at have modtaget støtten fra EUDP til Project Greensands demonstrationsprojekt. Det er en understregning af det store potentiale for Greensand, og den rolle projektet kommer til at spille i front for udviklingen af CCS i Danmark. Vi ser det samtidig som en meget stor anerkendelse af det arbejde, der allerede er lavet op mod ansøgningen. Greensand kan medvirke til substantielle reduktioner allerede fra 2025 og frem mod 2030 og kan dermed i betydeligt omfang understøtte det danske klimamål. Der ligger derfor en stor og vigtig opgave foran os, og vi glæder os til nu at komme i gang.”

Projektet består i alt af 29 partnere fra hele værdikæden, hvor der blandt de væsentligste deltagere kan nævnes Ineos, Wintershall Dea, Semco Maritime, Maersk Drilling, GEUS, Blue Water Shipping. Projektkonsortiet forventer i høj grad at kunne bidrage til de danske CO2-reduktionsmål.

Mere information

Vil du vide mere om den seneste EUDP-runde og støtten til de nye projekter? Kontakt Claus Meineche, sekretariatschef, clme@ens.dk, 33 92 77 93

Fakta

Fordeling af midler på EUDPs fokusområder (mio. kr.)

1. Mere grøn el – og til flere formål 72.500.664
2. Energieffektivisering 18.420.223
3. Persontransport og let varetransport 21.902.705
4. Tung transport og Power-to-X 29.143.819
5. Varme og varmelagring 33.169.750
6. Grøn procesenergi 54.800.937
8. CO2 fangst, lagring og udnyttelse 322.661.416
9. Andet 1.871.908
I alt 554.471.422


Se liste over samtlige støttede EUDP-projekter i denne ansøgningsrunde

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig