Faldende brændselsforbrug til el og fjernvarme

29. august 2023
Tabel: Energistyrelsen
Tabel: Energistyrelsen

Energiproducenttællingen for 2022 viser et fald i forbrug af brændsler til el og fjernvarme. Det er først og fremmest forbruget af træ og ledningsgas, der er faldet. Produktionen af både el og fjernvarme er også faldet. Som noget nyt indsamler Energistyrelsen nu også data om fjernkøling.

Brændselsforbruget til el- og fjernvarmeproduktion er faldet med 10 procent sammenlignet med forbruget i 2021. Det er især forbruget af træ og ledningsgas, der er faldet. Det viser resultatet af Energiproducenttællingen for 2022.

Energiproducenttællingen består af en indsamling af data fra alle værker, som leverer el og/eller varme til offentlige net med undtagelse af elproducerende solcelleanlæg og vindkraftanlæg. De indsamlede data omfatter oplysninger om de tekniske anlæg, brændselsforbrug samt varme- og elproduktion for hvert anlæg.

El- og fjernvarmeproduktionen fra de anlæg, der indgår i Energiproducenttællingen, er også faldet. Elproduktionen er faldet med ca. 11 procent, mens fjernvarmeproduktionen er faldet med ca. 9 procent. Faldet i fjernvarmeproduktion skyldes, at det var varmere i 2022 end 2021 og også, at danskerne har sparet på varmen.

Selvom antallet af varmepumper til fjernvarmeproduktion er steget med ca. 20 procent, og den samlede varmekapacitet af de store varmepumper er steget med ca. 10 procent, faldt varmeproduktionen fra varmepumper til fjernvarme i 2022 med godt 3 procent sammenlignet med 2021. Dette står i kontrast til årene 2019-2021, hvor produktionen fordobledes hvert år. Faldet skal blandt andet ses på baggrund af den lavere samlede fjernvarmeproduktion sidste år.

Læs resultaterne af Energiproducenttællingen for 2022 

Detaljerede data på nettet

Energistyrelsen offentliggør nu også produktionsdata og brændselsforbrug for de enkeltanlæg, der indgår i Energiproducenttællingen.

Se data for enkeltanlæg 

Fjernkøling

Energistyrelsen har i 2023 for første gang indsamlet data om fjernkøling. Der er registreret i alt ni fjernkølingsselskaber med en samlet kølekapacitet på 88 MW. Anlæggene har i 2022 leveret 265 TJ køling.

Kontakt

Fuldmægtig Emil Rasmussen, mail: emrm@ens.dk, tlf: 33 95 12 56

Fuldmægtig Christian Sjøstrann, mail: csj@ens.dk, tlf: 51 67 43 99

Kontaktpersoner

Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig