Fejl i luft- til luftvarmepumpers energimærkning

30. maj 2011

Energistyrelsen indskærper mærkningsreglerne overfor leverandører og forhandlere

Energistyrelsen har ved systematisk gennemgang af luft- til luftvarmepumpers tekniske dokumentation opdaget, at varmepumper i flere tilfælde bliver energimærket forkert.

Energistyrelsen har i flere tilfælde således konstateret, at A-mærkede produkter reelt skulle have været mærket med energimærke D. Disse fejl er bemærket ved at sammenholde producenternes egne målinger med det energimærke som producenterne mærker produkterne med. Forbrugere, der køber et produkt med forkert energimærke, bliver dermed forkert oplyst, så de over de næste mange år betaler en højere elregning end nødvendigt.

Alle luft- til luftvarmepumper skal sælges med et oplysningsskema. Oplysningsskemaet indeholder en værdi for det relative energiforbrug til opvarmning (COP-værdi), som skal være større end 3,6 for at varmepumpen kan opnå A-mærket.

Kampagne
For at komme fejlmærkningen til livs, indskærper Energistyrelsen derfor nu med en kampagne mærkningsreglerne overfor leverandører og forhandlere.
Energistyrelsens Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning bistår med en større indsamling og kontrol af leverandørernes dokumentation for energimærkningen. Kampagnen gælder alle typer af produkter, som er omfattet af kravene om energimærkning, men fokus vil i første omgang især ligge på luft/ til luftvarmepumper.

En oversigt med resultaterne af kontrollen af varmepumpernes dokumentation vil blive gjort tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/energimaerkning primo juni 2011. Goenergi’s hjemmeside, www.goenergi.dk har desuden en oversigt med en liste over de mest effektive varmepumper og yderligere vejledning.

Forbrugere der har købt en luft- til luftvarmepumpe og efterfølgende opdager, at den er fejlmærket må rette henvendelse til forhandleren af produktet.

Kontakt: Bjarke Hansen, Energistyrelsen, Tlf. 33 92 75 88, e-mail bjh@ens.dk

Energimærkning af apparater og produkter

Bjarke Hansen
AC-medarbejder
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 33 92 75 88
bjh@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig