Forbruget af træpiller faldt i 2022 tilbage til 2020-niveauet

6. december 2023
Træpilleforbruget i Danmark 2005-2022 fordelt på markedssegmenter.
Træpilleforbruget i Danmark 2005-2022 fordelt på markedssegmenter.

Træpilleforbruget i Danmark lå i 2022 på niveau med forbruget i 2020, men udviklingen dækker over store udsving. Mens træpilleforbruget hos private, i industri, institutioner og offentlig service faldt 29 pct. i de to år, er forbruget i de store kraftvarmeværker steget 16 pct. Det viser Energistyrelsens undersøgelse af træpillemarkedet 2022.

Træpilleundersøgelsen har kortlagt den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2022.

I 2022 blev der fremstillet ca. 144.500 ton træpiller i Danmark, mens der netto blev importeret godt 2,6 mio. ton. Heraf kom godt 40 pct. fra de baltiske lande, mens importen af ​​træpiller fra USA stod for 16 pct.

De godt 2,7 mio. ton fremstillede og importerede træpiller blev brugt til energiformål i Danmark. Knap 2 mio. ton blev anvendt i forsyningssektoren, mens omkring 600.000 ton blev brugt hos private inkl. Landbrug. Endeligt blev omkring 100.000 ton anvendt i industri og i offentlige bygninger.

Samlet set var træpilleforbruget i 2022 på niveau med forbruget i 2020, men omkring en tredjedel lavere end i 2021, hvor særlige forhold med høje elpriser gjorde sig gældende på elmarkedet.

Læs rapporten "Det danske træpillemarked 2022" (pdf).

Fakta

Træpilleundersøgelsen er gennemført af Ea Energianalyse på vegne af Energistyrelsen. I undersøgelsen bestemmes forbruget uden for forsyningssektoren ved at trække forbruget i værkerne, der kendes fra Energistyrelsens årlige energiproducenttælling fra den samlede forsyning, som undersøgelsen opgør.

Kontakt

Energistyrelsen: Jytte Boll Illerup, tlf.: 33 95 12 11, e-mail:jtbi@ens.dk

Ea Energianalyse: Morten Tony Hansen, tlf.: 31 39 39 92, e-mail:mth@eaea.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig