Forudsætningerne for forårets klimafremskrivning sendes i høring

20. januar 2023
Billede: Lars Schmidt
Billede: Lars Schmidt

Energistyrelsen sender de væsentligste forudsætninger for Klimastatus og -fremskrivning 2023 i høring og inviterer samtidig til et høringsmøde den 25. januar.

Det fremgår af klimaloven, at Energistyrelsen skal udarbejde en årlig klimastatus og -fremskrivning. Klimastatus og -fremskrivning er en teknisk, faglig vurdering af, hvordan udledning af drivhusgasser samt energiforbrug og -produktion vil udvikle sig i perioden frem mod 2035 under forudsætning af et såkaldt ”frozen policy” scenarie. ”Frozen policy” betyder, at udviklingen beskrives på basis af et ”politisk fastfrossent” fravær af nye tiltag på klima- og energiområdet. Det fremgår ligeledes af klimaloven, at den årlige klimastatus og -fremskrivning skal sendes i offentlig høring.

Høringsprocessen løber fra onsdag den 18. januar til tirsdag den 31. januar 2023 og vedrører de forudsætninger, der lægges til grund for klimastatus og -fremskrivning 2023.

Se materiale med udkast til forudsætninger og data, der lægges til grund for klimastatus og –fremskrivning 2023

Skriftlig høringssvar sendes senest den 31. januar 2023 kl. 12.00 til kf@ens.dk.

Af hensyn til tidsplanen for klimafremskrivningen i år nødvendigt at afholde den offentlige høring parallelt med interministeriel konsolidering. Efter afsluttet offentlig høring og interministeriel konsolidering vil der blive foretaget en samlet opdatering af KF23 forudsætningerne. Forudsætningsmaterialet offentliggøres som en del af den samlede Klimastatus og –fremskrivning 2023 ultimo april 2023.

Høringsmøde onsdag den 25. januar 2023

Energistyrelsen inviterer samtidig til høringsmøde onsdag den 25. januar 2023 fra 10.30 – 12.30. Mødet vil foregå hos Energistyrelsen (Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København, mødelokale MC1) samt via Skype Business. Her vil der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål til høringsmaterialet, du opfordres til at deltage fysisk, hvis du ønsker at stille spørgsmål. Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig. Tilmelding til høringsmødet sker ved at sende en mail med navn, organisation / tilhørsforhold samt om man ønsker at deltage fysisk eller online til kf@ens.dk.

Kontakt:

Specialkonsulent Anne Lund Wilhelmsen, tlf. 33 95 43 99, e-mail: alwn@ens.dk

Kontaktpersoner

Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906

Relaterede dokumenter

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig