Geotermi kan forsyne hovedstadsområdet med varme i flere tusinde år

16. januar 2009

Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde (HGS) har foretaget en vurdering af de geotermiske reserver i hovedstadsområdet.

Kortlægningen har været led i opfyldelsen af arbejdsprogrammet for den licens, som HGS fik i 2001. Konklusionen er, at der er væsentlige geotermiske reserver i hele tilladelsesområdet på godt 60.000 PJ. Til sammenligning var Danmarks samlede energiforbrug 863 PJ i 2007. Reserverne vurderes at kunne dække 30-50 % af fjernvarmeproduktionen i hovedstadsområdet i flere tusind år, og kan dermed bidrage til at øge andelen af vedvarende energi i Danmark. Samtidig kan geotermisk varme fra undergrunden blive et klimavenligt supplement til de mere traditionelle måder at producere fjernvarme på.

De 4 selskaber i HGS er KE Varme P/S (KE), Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR), Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) og DONG Energy.

HGS fik i 2001 tildelt en tilladelse til at efterforske og indvinde geotermisk energi i hovedstadsområdet. Som led i de forpligtigelser HGS har påtaget sig, blev der i 2003/2004 udført to geotermiske boringer til ca. 2,6 km dybde på Amager. Undersøgelsen viste, at reservoirets tykkelse, vandledende egenskaber og temperatur var gode, og efter etableringen af overfladeanlæggene blev et geotermisk demonstrationsanlæg indviet på Amager og sat i drift i 2005.

Den årlige varmeproduktion fra demonstrationsanlægget er omkring 300 TJ, svarende til varmeforbruget i ca. 4.600 husstande. I den resterende del af tilladelsesområdet er HGS forpligtiget til at vurdere muligheden for yderligere udnyttelse af geotermisk energi. Hvert andet år aftaler HGS med Energistyrelsen, hvilket konkret arbejde HGS skal udføre. Målet med dette arbejde er om muligt at udpege nye lokaliteter til etablering af geotermiske anlæg.

Ud over demonstrationsanlægget på Amager har det geotermiske anlæg i Thisted leveret fjernvarme til Thisted varmeforbrugere siden 1984. Sønderborg Fjernvarme og DONG Energy har derudover fået tildelt en tilladelse i 2007 til efterforskning og indvinding af geotermisk energi i Sønderborg Kommune. Der arbejdes her på, at en geotermisk produktion kan afsættes fra ultimo 2011.

Energistyrelsen vil i 2009 i samarbejde med GEUS udarbejde en redegørelse om udbredelsen af geotermiske reservoirer samt muligheder og begrænsninger for anvendelse af geotermi i hele Danmark.

Læs mere om HGS’ vurdering på www.geotermi.dk

Katja Scharmann
Specialkonsulent
Center for Energiressourcer
Tlf.: 33 92 66 72
ksc@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig