Højspændingsnettet kabellægges og forskønnes

17. april 2009

Højspændingsnettet skal i de kommende år kabellægges og forskønnes. Det fremgår af to rapporter, som Energinet.dk netop har udarbejdet.

Rapporterne blev bestilt, da der i november blev indgået aftale blandt alle Folketingets partier, bortset fra Enhedslisten, om nye retningslinjer for kabellægning og udbygning af højspændingsnettet.

Klima- og energiministeren siger:
”Det er et stort fremskridt for både mennesker og natur, at vi nu tager fat på at fjerne en stor del af de højspændingsmaster, der i dag skæmmer landskabet. Samtidig sikrer vi en nødvendig udbygning af el-nettet, så det kan tage imod mere strøm fra vindkraften. Jeg har i dag præsenteret oplæggene for parterne bag energiaftalen, og har understreget, at regeringen er indstillet på, at kabellægningerne og forskønnelserne sættes i gang nu.”

Energinet.dk’s kabelhandlingsplan beskriver mulighederne for fuld kabellægning af 150 kilovolt-luftledningerne i Jylland og på Fyn og 132 kilovolt-luftledningerne på Sjælland og Lolland-Falster. Planen giver samtidig mulighed for at forberede eltransmissionsnettet til at håndtere de stigende mængder vindkraft. Gennemføres oplægget bliver der fjernet omkring 3.200 km højspændingsledninger og –master fra det danske landskab. Ledninger og master er i dag placeret i byområder, i naturområder og i det åbne land.

Energinet.dk har skitseret et forløb med kabellægning frem til på den anden side af . Desuden er skitseret en hurtigere kabellægning, så luftledninger fjernes i store byområder senest 2020 og hele nettet kabellagt i 2030. Regeringen ønsker at kabellægningen følger den hurtige proces.

Dette store projekt med at lægge nye kabler i jorden og fjerne luftledninger og master kan således gennemføres i løbet af de næste 20 år, og vil koste ca. 14,5 mia. kr., eller hvad der svarer til op til 75 kr. årligt for en almindelig husstand.

"Mange danskere kender sikkert til strækninger i landskabet som fremstår rodede og uskønne på grund af forstyrrende master og ledninger. Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at vi nu kan rydde op i alt dette inden for en rimelig økonomisk ramme. Den opgave tager vi nu fat på."

Der er altså tale om et meget beskedent beløb, til gengæld får vi en markant forskønnelse af den danske natur med færre forstyrrende ledninger og master i landskabet.

Energinet.dk’s forskønnelsesplan anbefaler seks strækninger, hvor de største luftledninger på 400 kilovolt medfører en særlig høj miljøpåvirkning. De seks strækninger anbefales enten kabellagt eller ændret tracé. Hver strækning, der anbefales til forskønnelse er ca. 1-10 km, heraf er 3 i Jylland 1 på Fyn og 2 på Sjælland. Projekterne kan sættes i gang i løbet af få år og forventes at koste ca. 1 mia. kr.

De anbefalede projekter er:

Aggersund ved Limfjorden
Årslev Engsø ved Århus
Vejle Ådal
Lillebælt
Roskilde Fjord
Nationalparken - Kongernes Nordsjælland
Den endelige beslutning om kabellægning i de regionale net træffes hos ejerne af disse net. Forskønnelsesprojekterne skal udføres af Energinet.dk

Forskønnelsesplanen og Energinet.dk's pressemeddelelse, Kabelhandlingsplanen og Energinet.dk's pressemeddelelse

Anders Højgaard Kristensen
Chefkonsulent
Center for Forsyning
Tlf.: 21 20 46 06
ahk@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Jonas Disager Kraft
Specialkonsulent (+45) 3395 5038

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig