Høring af lovforslag om justering af åben dør-ordningen

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Åben dør-ordningen justeres tilbage til sit oprindelige formål om at fremme små og kystnære projekter ved at indføre nye krav til vedvarende energianlæg på havet fra den 1. juli 2022.

I forlængelse af den seneste klimaaftale i 2020 om at accelerere storskalaudbygning af havvind gennem statslige udbud er det politisk blevet besluttet at justere åben dør-ordningen. Aftale om justering af åben dør-ordningen for VE-anlæg på havet af 2. juni 2021 er indgået mellem S, V, DF, SF, RV, EL, KF, LA, ALT og har til hensigt at bringe ordningen tilbage til sit oprindelige formål om at fremme små og kystnære projekter.

Med aftalen af 2. juni indføres en afstandsbegrænsning, så der fremover kun kan ansøges om åben dør-projekter inden for 15 kilometer fra kysten. Desuden ændres den kommunale indsigelsesret til en vetoret for kommuner beliggende inden for 15 kilometer fra et projekt.

Derudover gøres ordningen teknologineutral, så den giver mulighed for at etablere forskellige VE-teknologier på havet, herunder flydende solceller eller andre VE-teknologier. Flydende solceller vil ligeledes med lovforslaget blive omfattet af værditabsordningen, salgsoptionsordningen, VE-bonusordningen, grøn pulje og garantifonden.

Endvidere præciseres statens muligheder for at give afslag til kommende projekter, der ud fra samfundsmæssige eller planmæssige hensyn ikke er relevante at gennemføre. Derfor forventer Energistyrelsen i forlængelse af lovforslaget at udarbejde en vejledning, som skal tydeliggøre, hvilke vurderinger der foretages i forbindelse med sagsbehandlingen. Det skal blandt andet udarbejdes med henblik på at vurdere, hvorvidt et projekt skal afvises ud fra samfundsmæssige eller planmæssige hensyn.

Høring

Energistyrelsen sender udkast til lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi i høring tirsdag den 16. november 2021.

Høringssvar sendes til ens@ens.dk og skal være Energistyrelsen i hænde senest tirsdag den 14. december 2021.

Find høringsmaterialet på høringsportalen

Kontakt

Fuldmægtig Johnni Sørensen, Energistyrelsen, tlf: 33 92 49 48, mail: jso@ens.dk

Tags:

havvindmøller
Vedvarende energi

Emner:

Virksomhed, generelt
Energispørgsmål
Klima

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Morten Christensen
Teamleder for Presse & Kommunikation (+45) 3392 6858
Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig på Mynewsdesk