Høring af nationalt CO2e-fortrængningskrav for vejtransporten

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Det nuværende iblandingskrav for biobrændstoffer erstattes af et nationalt CO2e-fortrængningskrav for vejtransporten fra den 1. januar 2022. Energistyrelsen sender bekendtgørelse og håndbog om biobrændstoffers bæredygtighed i høring med frist for kommentarer 29. oktober.

Som led i regeringens målsætning om 70 % reduktion af drivhusgasser i 2030 er der med aftale om Grøn omstillingen af 4. december mellem S, RV, SF og Ø blevet indgået aftale om, at indføre et nationalt CO2e-fortrængningskrav, der skønnes at medføre en CO2-reduktion på 0,7 mio. ton i 2025 og 1,4 mio. ton i 2030.

Endvidere er det ved aftalen af 4. december 2020 blevet besluttet at styrke bæredygtigheden af de anvendte biobrændstoffer i Danmark. Derfor blev biobrændstoffer baseret på palmolie allerede den 1. januar 2021 udelukket fra at tælle med i opfyldelsen af nationale krav. Ved indførelsen af CO2e-fortrængningskravet den 1. januar 2022 udelukkes biobrændstoffer baseret på sojaolie på samme måde som palmeolie fra at tælle med i opfyldelsen af CO2e-fortrængningskravet på grund af sojaoliens meget høje ILUC-værdi.

Derudover vil det blive muligt at lade f.eks. Power-to-X og genanvendt kulstofbrændsel indgå i opfyldelsen af CO2e-fortrængningskravet, ligesom der fremover skal skelnes mellem fortrængningseffekten for støttet og ikke-støttet biogas i forhold til CO2e-fortrængningskravet. Se nærmere på høringsportalen.dk for det fulde overblik.

Høring

Energistyrelsen sender nyaffattelse af bekendtgørelserne om biobrændstoffers bæredygtighed m.v. og Håndbog om dokumentation for biobrændstoffers bæredygtighed i høring fredag den 1. oktober 2021.

Høringssvar sendes til ens@ens.dk og skal være Energistyrelsen i hænde senest fredag den 29. oktober 2021.

Hent høringsmaterialet på høringsportalen.

Kontakt

Specialkonsulent Peter Willumsen, Energistyrelsen, tlf: 20 15 63 98 , pwi@ens.dk

Fuldmægtig Rune Kvols Rasmussen, Energistyrelsen, tlf: 33 92 68 91, rakr@ens.dk

Fuldmægtig Cathrine Gylling, Energistyrelsen, tlf. 33 95 08 28, ctgg@ens.dk

Tags:

Klima og CO2
Vedvarende energi
Effektivisering & Erhverv

Emner:

Virksomhed, generelt
Energispørgsmål
Naturressourcer
Drivhuseffekten
Klima

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Morten Christensen
Teamleder for Presse & Kommunikation (+45) 3392 6858
Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig på Mynewsdesk