Informationsmøde om proces for ansøgning om tilladelse til efterforskning og lagring af kuldioxid (CO2)

10. august 2022

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde om den kommende åbning for ansøgning om tilladelse til efterforskning og lagring af kuldioxid (CO2) i et område af Nordsøen.

Informationsmødet finder sted mandag d. 15 august kl. 14.00-16.00 i Energistyrelsen, møderum UC1, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

På mødet vil Energistyrelsen, Nordsøfonden og GEUS informere om vilkårene og processen for at søge om tilladelser til efterforskning og geologisk lagring af kuldioxid (CO2) i medfør af undergrundslovens § 23. Der kan ansøges om tilladelse til efterforskning og anvendelse af undergrunden til geologisk lagring af CO2 i det udbudte område i Nordsøen på dansk kontinentalsokkel vest for 6 grader 15’ Ø og nord for 56 grader 00’ N.

Tilmelding og mulighed for virtuel mødedeltagelse

Tilmelding er nødvendig og foregår ved at sende en mail med navn og organisation / tilhørsforhold til Mads Kjær Poulsen, e-mail: makp@ens.dk. Deltagelse er gratis.

Der er mulighed for at deltage i informationsmødet online. Hvis man ønsker at deltage online skal dette angives i tilmeldingsmailen. Der vil herefter fremsendes et link til opkobling til det virtuelle møderum.    

Deltagere skal registrere sig i receptionen ved ankomst.

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig