Klimaeffekter af gaslækager på Nord Stream 1 og Nord Stream 2

28. september 2022

Udledningen fra de tre gaslæk på Nord Stream 1 og 2 svarer til cirka 32 procent af den årlige danske CO2-udledning.

Energistyrelsens indledende beregninger viser, at lækagerne fra Nord Stream 1 og 2 i værste fald udleder ca. 778 millioner standardkubikmeter naturgas. Det kan omregnes til en drivhusgasudledning på ca. 14,6 millioner ton CO2-ækvivalent (CO2e). Til sammenligning var den samlede danske udledning i 2020 på ca. 45 millioner ton CO2e. Udledningen svarer dermed til ca. 32 procent af Danmarks årlige CO2e-udledning.

Nord Stream AG har oplyst Energistyrelsen, at der har været 300 mio. standard-kubikmeter naturgas i hvert af de to rør i Nord Stream 1, hvor der er konstateret læk. Nord Stream 2 AG har derudover oplyst, at der har været 178 mio. standard-kubikmeter naturgas i det Nord Stream 2 rør, hvor der er konstateret læk.

Lækagen fra de tre rør er i internationalt farvand. Lækagen fra det ene Nord Stream 1 rør samt lækagen på Nord Stream 2 røret ligger inden for den danske eksklusive økonomiske zone (EØZ), mens lækagen fra det andet Nord Stream 1 rør ligger i den svenske eksklusive økonomiske zone.

De relevante myndigheder koordinerer den videre indsats. Energistyrelsen opdaterer løbende om situationen. 

Om beregningen

Beregningsestimatet er et overskøn, dels fordi det ikke er sikkert, at al naturgassen vil frigives til atmosfæren; dels fordi der er antaget en metanandel af naturgassen på 100 procent.

I beregningsestimatet er benyttet en omregningsfaktor fra standardkubikmeter naturgas til tons naturgas på baggrund af vægten af metan ved 1 atmosfæres tryk og 20 graders temperatur, som er standarden ved rapportering af drivhusgasudledninger til FN.

Desuden er der anvendt en såkaldt GWP-faktor, Global Warming Potential-faktor fra metan til CO2-ækvivalent på 28 CO2e. Denne GWP-faktor skal fra 2023 benyttes ved rapportering af drivhusgasudledning til FN. GWP-faktoren for metan afspejler, at metanudledning har en 28 gange højere drivhusgaseffekt i et 100-års tidsperspektiv end udledning af en tilsvarende vægtmængde CO2.

Beregningen tager udgangspunkt i oplysninger fra Nord Stream AG og Nord Stream 2 AG om indholdet af naturgas i de tre ledninger, der er læk på.

Kontaktpersoner

 • Presse
 • Sociale medier
 • Hjemmeside
 • Informationsindsatser og kampagner
 • Borgerkommunikation
 • Sparenergi.dk
Morten Christensen
Konstitueret enhedschef (+45) 3392 6858
 • Presse
 • Sociale medier
 • Hjemmeside
 • Informationsindsatser og kampagner
 • Borgerkommunikation
 • Sparenergi.dk
 • Presse
 • Sociale medier
 • Hjemmeside
 • Informationsindsatser og kampagner
 • Borgerkommunikation
 • Sparenergi.dk

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig