Lykke Friis underskriver dansk/norsk aftale om Trym rørledningen

Den 5 km lange rørledning skal transportere olie og gas fra det norske Trym felt til det danske offshoreanlæg Harald.

Klima- og energiminister Lykke Friis undertegnede fredag en aftale med den norske regering om en 5 km lang rørledning til transport af olie og gas fra det norske Trym felt til det danske offshoreanlæg Harald. Aftalen fastlægger rammerne for samarbejdet mellem de danske og de norske myndigheder om rørledningen.

Aftalen åbner mulighed for indvinding af olie- og gas fra et lille norsk felt ved hjælp af det eksisterende olie- og gasanlæg Harald på dansk område. Feltet er kun kommercielt, fordi det kan anvende behandlingsanlæg og rørledninger, som er etableret til brug for andre felter.

En række af de olie- og gasprospekter, som i disse år efterforskes på dansk område i Nordsøen, vil formodentlig ligeledes være afhængige af at bruge eksisterende anlæg i forbindelse med indvinding.

Det er derfor en vigtig opgave at sikre, at eksisterende olie- og gasanlæg kan benyttes af tredjepart på vilkår, som gør, at det også fremover er attraktivt at efterforske olie og gas i den danske del af Nordsøen.

For ejerne af anlæggene kan anvendelse af disse til nye felter være med til at forlænge levetiden af de felter, som anlæggene oprindelig er anlagt til brug for. Derved øges indvindingen fra disse felter.

Energistyrelsen meddelte i april i år tilladelse til at etablere de 4 km af Trym rørledningen, der skal ligge på dansk havområde.

Yderligere oplysninger:
Fuldmægtig Ulla Elm-Larsen, 33 92 66 75, ue@ens.dk eller 
specialkonsulent Jens-Birger Christophersen, 33 92 66 60, jbc@ens.dk

Emner:

Virksomhed, generelt
Telekommunikation
Energispørgsmål
Naturressourcer
Drivhuseffekten
Internationale aftaler, samarbejde
Telefoni, mobiltelefoni
Klima

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Morten Christensen
Teamleder for Presse & Kommunikation (+45) 3392 6858
Esben Grunnet Oxenvad
Pressemedarbejder (+45) 3392 7443

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig på Mynewsdesk