Mexicanske industrigiganter tilslutter sig energieffektivitetsprogram inspireret af dansk model

8. marts 2021
Mexico city. Foto: Unsplash
Mexico city. Foto: Unsplash

Med inspiration fra Danmark har en række mexicanske energiintensive virksomheder, bl.a. Nestlé, Bimbo og Audi, underskrevet en frivillig aftaleordning for energieffektivitet. Virksomhederne har forpligtet sig til at øge deres energieffektivitet, og de underskrevne aftaler vil årligt reducere udledningen med mere end 55.000 tons CO2. Det svarer til den årlige udledning fra 12.000 danske husstande.

Flere mexicanske virksomheder har netop underskrevet en frivillig aftale med den mexicanske regering om at investere betydeligt i energieffektivitet i løbet af de kommende tre år.  Aftaleordningen er inspireret af en tilsvarende dansk model.

Virksomhederne er velkendte og inkluderer Nestlé, Bimbo og Audi, som har flere produktionsfaciliteter i Mexico. Når energibesparelserne er fuldt opnået, vil det reducere den årlige udledning fra virksomhederne med mere end 55.000 tons CO2. Det svarer til den årlige udledning fra 12.000 danske husstande. Med dette første skridt er myndigheden for energieffektivitet i Mexico, CONUEE, overbevist om, at flere frivillige aftaler vil blive underskrevet i nærmeste fremtid, og at omfanget af energibesparelser vil stige.

Aftalerne blev officielle under en online ceremoni fredag den 5. marts 2021, der afsluttede den mexicanske industrielle energieffektivitetsuge arrangeret af CONUEE. Under temaugen præsenterede Energistyrelsen danske erfaringer med energieffektivitet for en bred skare af virksomheder og embedsmænd som en del af det dansk-mexicanske energi- og klimapartnerskabsprogram.

Efter en pilotfase med to mexicanske virksomheder mellem 2017 og 2020 var den samlede energibesparelse under ordningen på 102 GWh, hvilket svarer til ca. 23.400 tons CO2-reduktion. Yderligere 14 aftaler er nu underskrevet af nogle af de mest energiintensive virksomheder i Mexico, herunder producenter af cement, stål, glas, biler og kaffepulver. Via disse nye aftaler er der givet tilsagn om at gennemføre 137 energieffektivitetsprojekter i løbet af de næste tre år. Projekterne kræver investeringer svarende til ca. 15 mio. EUR, og i 2024 vil investeringerne føre til energibesparelser på 200 GWh årligt. Dette besparelsespotentiale i Mexico er ca. 3,5 gange højere end de besparelser, der blev opnået med en tilsvarende investering via den frivillige aftaleordning i Danmark i 2015-2018.

Danske erfaringer med energieffektivitetspolitik er nyttige i Mexico

Det dansk-mexicanske energi- og klimapartnerskabsprogram understøtter Mexicos mål for bæredygtig vækst og udvikling. Danske erfaringer og ekspertise inden for energieffektivitet har været essentielle i samarbejdet med de mexicanske energimyndigheder siden 2014. Frivillige aftaler med danske industrivirksomheder har været en del af Energistyrelsens værktøjskasse siden begyndelsen af 1990'erne og har vist sig at være en af de mest omkostningseffektive instrumenter til at fremme energieffektivitetsinvesteringer blandt industrivirksomheder i Danmark. I 2016 besøgte en delegation fra CONUEE Energistyrelsen og en række danske virksomheder med frivillige aftaler under den danske aftaleordning.

Hos Energistyrelsen siger vicedirektør Martin Hansen:

”Danmark har sat et ambitiøst mål om at nedbringe drivhusgasudledningerne med 70 procent i 2030 sammenlignet med udledningerne i 1990. Det kræver et proaktivt engagement fra industri- og produktionsvirksomheder at nå nationale klimamål gennem grøn vækst, grøn eksport og grønne jobs. Mens Danmarks drivhusgasudledninger er beskedne på globalt plan, så kan vores erfaringer med grøn omstilling og vores teknologiske løsninger give langt større CO2-reduktioner, når de bliver sat i spil i andre lande. Resultaterne fra samarbejdet mellem Mexico og Danmark er et stærkt eksempel herpå”.

Den mexicanske aftaleordning er frivillig og ikke forbundet med nedsættelser af energiafgifter, som det har været praksis i Danmark. Virksomhederne har dog stadig forpligtet sig til at reducere deres energiintensitet, og de skal kunne dokumentere resultaterne.

Direktør for CONUEE, Odon de Buen, forklarer:

”Frivillige aftaler om energieffektivitetstiltag med nogle af de største energiforbrugere i Mexico er et kæmpe skridt hen imod en mere energieffektiv og klimavenlig økonomi. Det løfter også CONUEEs portefølje af programmer med industrien til et nyt niveau. At designe en ordning af dette betydelige omfang og nå det her antal virksomheder kunne ikke have været muligt uden teknisk støtte og et tæt samarbejde med Energistyrelsen. Vi er meget taknemmelige for støtten, og vores danske kolleger fortjener stor anerkendelse for denne bedrift”.

Energistyrelsen har bistået CONUEE i forberedelserne til at administrere den frivillige ordning og i at nå ud til virksomheder og opfordre dem til at tilslutte sig ordningen. Det er sket gennem energi-audits og en række tekniske workshops for virksomheder, der repræsenterer de vigtigste industrielle sektorer i Mexico.

Mexico skal fortsat øge energieffektiviteten for at nå klimamål

Mexico er den 11. største økonomi og den 12. største udleder af drivhusgasser i verden. Landet er også blandt de største producenter af råolie. Den mexicanske økonomi er stærkt afhængig af fossile brændstoffer til energi-, transport- og den industrielle sektor, og nogle af de største og mest energiintensive industrielle selskaber i verden har produktionsfaciliteter i Mexico.

Som en del af Parisaftalen har Mexico sat sig ambitiøse klimamål, herunder en reduktion af CO2-udledningen med 22 procent i 2030. I løbet af de sidste ti år er landets energiintensitet reduceret med 1,3% årligt i gennemsnit. Selvom det er en solid reduktion, er det under det nationale mål på 1,9%, og ambitionen er endda at hæve målet til 2,2% årligt i perioden 2020-2035.

De mest energiforbrugende produktionsvirksomheder i Mexico står for næsten en tredjedel af det nationale energiforbrug. Den nye ordning for frivillige aftaler kan komme til at spille en vigtig rolle for at nedbringe energiintensiteten og har allerede vakt interesse blandt nogle af de største industriledere i Mexico.

Fakta om det dansk-mexicanske samarbejde

  • Klima- og energi-samarbejdsprogrammet med Mexico er finansieret af Udenrigsministeriet som en del af det danske energipartnerskabsprogram (DEPP), der inkluderer partnerskaber med Mexico, Kina, Vietnam og Sydafrika. DEPP finansieres gennem Klimapuljen.
  • Det dansk-mexicanske samarbejde om energi og klima blev indledt i 2014 og fokuserer på at støtte Mexico i opfyldelsen af Parisaftalen og FN’s globale mål for energi og klima. Samarbejdsprogrammet drives af Energistyrelsen med støtte fra den danske ambassade i Mexico City.
  • Som en del af samarbejdet gennemfører myndigheden for energieffektivitet i Mexico (CONUEE) og Energistyrelsen en indsats for frivillige aftaler om energieffektivitet i branchen.
  • Danmark har 16 myndighedssamarbejder om energi med lande, der til sammen udleder mere end 60 procent af verdens CO2. Ved at opbygge viden og kapacitet i partnerlandenes nationale myndigheder, styrkes de politiske beslutningstagere til at træffe bæredygtige og omkostningseffektive energipolitiske beslutninger, der understøtter den globale grønne omstilling.

Ønsker du yderligere information, kontakt venligst fuldmægtig Birgitte Torntoft: brto@ens.dk.

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig