Miniudbud til efterforskning og indvinding i et afgrænset område i Nordsøen

6. juli 2023
Dansk koncessionsområde, maj 2023
Dansk koncessionsområde, maj 2023

Energistyrelsen åbner miniudbudsrunde for interesserede olie- og gasselskaber, der frem til den 15. oktober 2023 kan ansøge om tilladelse til ny olie- og gaskoncession i Nordsøen.

Det udbudte område i miniudbudsrunden omfatter Elly og Luke fundene. Se kortet over det udbudte område.

Årsagen til minirunden er, at Energistyrelsen har modtaget en uopfordret ansøgning på området. Klima- energi- og forsyningsministeren har på den baggrund truffet beslutning, efter at have hørt Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, om at iværksætte en miniudbudsrunde jf. undergrundslovens regler om minirunder og Nordsøaftalen af december 2020.

Se Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse af 11. april 2023.

Nordsøfonden deltager på statens vegne i den nye koncession med en andel på 20 pct. og olieselskaberne med 80 pct. Vilkårene for koncessionen i denne miniudbudsrunde er tilgængelige på www.ens.dk/en/miniround og på Energistyrelsens udbudsportal Ethics. Ansøgninger indsendes via Ethics.

Udbudsmaterialet beskriver de vilkår, der vil gælde for tilladelsen samt kriterier for udvælgelse. Tildeling af koncession besluttes ud fra kriterier som teknisk og finansiel kapacitet, hvilket arbejdsprogram ansøger tilbyder at udføre samt tidsrammen for dette. Såfremt tilstrækkelig teknisk og finansiel kapacitet er tilstede vil kriterierne for at udvælge, hvem koncessionen tildeles, vælges ud fra kvaliteten af det tilbudte arbejdsprogram samt tidsrammen for dette.

Udbuddet er offentliggjort i Statstidende og i EU-Tidende samt på Energistyrelsens hjemmeside og på udbudsportalen.

Fakta om Elly-Luke fundene:

  • Elly-Luke området er beliggende i blokkene 5504/6 og 5504/10
  • HP/HT felt (reservoiret er under højt tryk og temperatur)
  • Primært gas og mindre andel kondensat
  • Energistyrelsens middelestimat for gasvolumen er 5,2 mia. m3

Kontakt:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil +45 2513 7846, e-mail tfh@ens.dk

Chefkonsulent (Undergrund) Christina Andersen, mobil +45 3395 5181 chran@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig