Nord Stream 2 - rørledning B kan nu idriftsættes

4. oktober 2021
Foto: Nord Stream 2 AG.

Nord Stream 2 AG har nu opfyldt alle vilkår for, at Nord Stream 2’s rørledning B kan idriftsættes.

Energistyrelsen har den 4. oktober 2021 accepteret, at rørledning B kan idriftsættes, da Nord Stream 2 AG har opfyldt relevante vilkår, herunder vilkår vedr. certificering.

Baggrund

Rørledningsprojektet på dansk kontinentalsokkelområde er del af et større rørledningsprojekt, der består af to rørledninger til transport af gas fra Rusland til Tyskland. Det drejer sig om to parallelle 1230 km lange naturgasrørledninger, som skal udgå fra Rusland og forløbe hen over russisk, finsk, svensk, dansk og tysk havområde og gå i land på den tyske kyst. Rørledningerne skal kunne transportere 55 mia. m3 naturgas om året.

Energistyrelsen meddelte etableringstilladelse til Nord Stream 2 den 30. oktober 2019  og idriftsættelsestilladelse den 1. oktober 2020. Tilladelserne er meddelt på en række vilkår, hvor nogle skal være opfyldt, inden etablering blev påbegyndt, og nogle inden at rørledningen (-erne) kan idriftsættes. Nord Stream 2 AG har opfyldt alle vilkår relevante for etableringsfasen og nu alle relevante for idriftsættelse af den ene rørledning, rørledning B. Der udestår, at enkelte vilkår opfyldes, inden rørledning A kan idriftsættes.

Kontakt

Katja Scharmann, Energistyrelsen, tlf: 33 92 66 72, e-mail: ksc@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 2513 7846, e-mail: tfh@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig