Nu bliver det lettere at skifte el-selskab

25. april 2009

Friere konkurrence, enklere tilgang til informationer og mere gennemskuelighed for de forbrugere, der vælger at skifte elselskab.

Friere konkurrence, enklere tilgang til informationer og mere gennemskuelighed for de forbrugere, der vælger at skifte elselskab. Det vil være konsekvensen, når klima- og energiminister Connie Hedegaard i dag giver grønt lys for, at alle informationer om elforbruget samles i én, central enhed. I dag er informationer om borgernes elforbrug samlet i 86 forskellige enheder. Hidtil har oplysningerne så at sige tilhørt energiselskaberne, der hver har samlet informationer sammen. I fremtiden skal der kun være ét register.

Forbrugerne får derfor lettere adgang til deres informationer, og skifter man elselskab, vil man i fremtiden kun få én regning. I dag får man to – en fra det el-selskab, man har valgt samt én fra det selskab, der bestyrer nettet:

”Oplysninger om forbrugernes elforbrug skal naturligvis tilhøre forbrugerne, ikke selskaberne. Et centralt register vil gøre det meget enklere for borgerne, når de ønsker at skifte elselskab. Det er i dag lidt af et bureaukratisk mareridt. Det bliver fremover lettere, hvilket sandsynligvis også vil fremme konkurrencen mellem elselskaberne”, siger klima- og energiminister Connie Hedegaard (K).

Konkurrencestyrelsen forventer, at den lettere adgang til informationer vil give mere konkurrence:
”Indførelse af en datahub vil bidrage væsentligt til mere gennemsigtige elmarkeder og samtidig understøtte udviklingen i konkurrencen på elmarkedet,” hedder det i en udtalelse fra Energitilsynets sekretariat under konkurrencestyrelsen.

Bag beslutningen ligger en udredning fra en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Energitilsynet, Dansk Energi, Foreningen af Slutbrugere af Energi, Energinet.dk og Energistyrelsen. Direktør for Energistyrelsen Ib Larsen, vil mandag indkalde til et møde for at få alle relevante parter til at komme i gang med arbejdet.

Det centrale register vil kunne sikre effektiv udveksling og adgang til informationer, gøre administrationen ved flytninger og leverandørskift lettere – i det hele taget sikre en mere ensartet praksis.

Omkostningerne ved at etablere det centrale register forventes at være relativt små: Engangsomkostningerne for hver slutbruger forventes at være cirka 15-30 kroner, og når systemet er etableret, forventes det at koste 2-5 kroner om året per slutbruger i drift. Samlet set forventes det, at det centrale informationsregister vil være en økonomisk gevinst.

Læs udredningen her.

Kontakt:
Klima- og energiministeriet, pressesekretær Kasper Pihl Møller, kapmo@kemin.dk, 4133 9469
Energistyrelsen, Specialkonsulent Torben Schulze, ts@ens.dk, tlf: 3392 7593 , mobil: 23804994

Energinet.dks etablering af Datahub til det danske elmarked. 

Torben Normann Schulze
Chefkonsulent
Center for Forsyning
Tlf.: 33 92 75 93
ts@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Jonas Disager Kraft
Specialkonsulent (+45) 3395 5038

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig