Nu er det muligt at handle og markedsføre brint som grøn energi

3. juli 2023

Den 1. juli trådte en ny bekendtgørelse i kraft, der gør det muligt at udstede oprindelsesgarantier for brint. Det betyder, at PtX-aktører kan vise, at de handler med grøn brint. Tidligere har det kun været muligt for el, gas og varme.

Vejen mod et grønt samfund skal blandt andet ske gennem indirekte elektrificering via PtX (Power-to-X). PtX-teknologien gør det muligt at producere brændstoffer og kemikalier, der kan erstatte fossile produkter i en række svært omstillelige sektorer, som eksempelvis søfart, luftfart, landbruget, dele af industrien og dele af den tunge vejtransport.

Uden omstillingen af disse sektorer vurderes Danmark ikke at kunne nå det langsigtede mål om klimaneutralitet senest i 2050. Det afgørende er, at brinten, der anvendes i PtX-processerne, er fremstillet med vedvarende energikilder, hvilket nu kan garanteres med oprindelsesgarantier for brint.

Ny bekendtgørelse åbner for nye, grønne muligheder  

Fra 1. juli blev det muligt for PtX-aktører at markedsføre og vise, at de handler med grøn brint og anvender grøn brint i deres processer. Tidligere har det kun været muligt at få oprindelsesgarantier for el, gas og varme, hvilket betyder, at det kun er på disse områder, at det har været muligt for energiselskaber at vise, at de handlede med grøn energi. Med ændringen af bekendtgørelsen om oprindelsesgarantier for elektricitet, gas, fjernvarme og fjernkøling fra vedvarende energikilder udvides oprindelsesgarantisystemet til også at omfatte brint.

Det bliver dermed muligt at udstede oprindelsesgarantier for brint, som dokumenterer, at en given mængde brint er fremstillet med vedvarende energikilder. PtX-aktører får dermed mulighed for at pege på, at de leverer grøn brint, mens virksomheder og forbrugere i det hele taget kan sige, at de benytter grøn brint.

Bekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. juli 2023.

Læs den nye bekendtgørelse her

Kontaktpersoner

Pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig