Nu træder indefrysningsordningen i kraft

31. oktober 2022

Den 1. november 2022 træder indefrysningsordningen i kraft. Det betyder, at borgere og virksomheder kan få indefrosset deres ekstraregning til el og gas fra 1. november 2022 til betaling på et senere tidspunkt.

Tilmelding til ordningen for el og gas sker hos dit eget energiselskab.

Ordningen blev vedtaget af regeringen og et bredt flertal i Folketinget den 23. september som en del af aftalen om vinterhjælp. I den seneste måned har ministerier, styrelser og energiselskaber arbejdet målrettet for at kunne tilbyde kunderne denne mulighed.

Selvom ordningen træder i kraft for regninger fra den 1. november 2022, kan det dog variere, hvornår det enkelte energiselskab er klar til at ekspedere tilmeldinger til ordningen, da implementeringen af ordningen har krævet væsentlige og omfattende ændringer i selskabernes IT-systemer. Borgere og virksomheder må derfor udvise en vis tålmodighed, særligt i de første dage af november.

Det skal understreges, at ordningen under alle omstændigheder gælder for regninger fra den 1. november 2022, og at alle energiselskaber vil have åbnet for tilmelding senest den 15. november. Det betyder, at selvom dit energiselskab først åbner for tilmelding til ordningen senere, så vil du stadig kunne få indefrosset din ekstraregning fra den 1. november og frem.

Du kan læse mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, om de muligheder der ligger i ordningen, og på dit energiselskabs hjemmeside om, hvornår og hvordan tilmelding kan ske.  

Det vil også være muligt at få indefrosset en del af fjernvarmeregningen fra 1. januar 2023. Ordningen starter senere, fordi fjernvarmeselskaber typisk afregner kvartalsvist, men vil fortsat gælde i et år. Mere information herom følger, når datoen nærmer sig.

Fakta om indefrysningsordningen

 • Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgik den 23.  september 2022 en aftale om indefrysningsordningen, der er en del af en større aftale om vinterhjælp. Læs hele aftalen
   
 • Med indefrysningsordningen kan husstande og virksomheder midlertidigt få indefrosset en del af energiregningen, hvis energiprisen når over en fastsat grænse. For el og gas træder ordningen i kraft den 1. november 2022. For fjernvarme træder ordningen i kraft den 1. januar 2023.
   
 • Ordningen gælder for regninger for en 12 måneders periode. Det indefrosne beløb afdrages til energiselskabet i en periode på 4 år, når de 12 måneder er udløbet, og kunden har haft en afdragspause på et år.
   
 • Virksomheder kan maksimalt få indefrosset 15 mio. kr. samlet set for el og gas og 3,75 mio. kr. for fjernvarme.
   
 • Energiintensive virksomheder får derudover mulighed for at søge en særlig indefrysningsordning for el og gas, så de i alt kan få indefrosset et beløb svarende til 186 mio. kr. Her dækkes op til halvdelen af merudgifterne til el og gas, når prisen overstiger det dobbelte af den gennemsnitlige el- og gaspris i 2021.

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig