Ny aftale om modernisering af Eneretsbevillingen

1. maj 2019
Foto: Dan-feltet.
Foto: Dan-feltet.

Regeringen har indgået aftale med Dansk Undergrunds Consortium (DUC) om en modernisering af Eneretsbevillingen. Aftalen tager afsæt i en undersøgelse gennemført af Energistyrelsen om at øge ligebehandlingen af tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter i den danske del af Nordsøen.

Energistyrelsen har på mandat af regeringen gennemført en undersøgelse af mulighederne for at modernisere Eneretsbevillingen, så den i højere grad er underlagt samme vilkår som andre tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter i den danske del af Nordsøen. Undersøgelsen er nået frem til, at der over årene i praksis er opnået en høj grad af normalisering af en række særrettigheder og -pligter for Eneretsbevillingen. Ud af de tilbageværende særregler er der 1. maj 2019 indgået aftale mellem regeringen, bevillingshaveren og DUC-partnerne om at normalisere følgende forhold:

1. Ændringer i DUC-parternes interne samarbejdsaftale (Joint Operating Agreement) skal fremover godkendes af Energistyrelsen.

2. Overdragelse af Eneretsbevillingen mellem selskaber i bevillingshaverens koncern skal godkendes af Energistyrelsen på linje med andre tilladelser.

3. Undergrundslovens regler om at undgå unødig afbrænding af kulbrinter gælder på lige fod for Eneretsbevillingen og for andre selskaber i Nordsøen, således som det har været administreret hidtil.

Regeringens mandat til undersøgelsen blev givet i forbindelse med A.P. Møller-Mærsks overdragelse af Mærsk Olie og Gas A/S, herunder eneretsbevillingen, til Total S.A.

Se ”Aftale mellem regeringen og bevillingshaveren (på vegne af DUC partnerne)”.

Kontakt:

Pressechef Ture Falbe-Hansen; Tlf. +45 2513 7846; e-mail: tfh@ens.dk

Kontorchef Trine Mønsted; Tlf. 45 2618 0292; e-mail: tsm@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig