Ny aftale skal gøre det nemmere for virksomhederne at søge Erhvervspuljen

30. juni 2022
Billede: Energistyrelsen.
Billede: Energistyrelsen.

Et bredt flertal af partier blev fredag d. 24. juni enige om at justere på kriterierne for Erhvervspuljen, så det bliver nemmere for virksomhederne at få en hjælpende hånd til deres grønne omstilling. Der er stor opbakning blandt erhvervsorganisationerne.

Natten til lørdag faldt en bred politisk aftale om en grønnere fremtid for Danmark på plads, og den vil få stor betydning for Erhvervspuljen. I aftalen, der bygger på regeringens udspil ”Danmark kan mere II” fra april, er der nemlig lagt op til at justere på Erhvervspuljen, der siden 2020 har hjulpet virksomheder med tilskud til energieffektivisering.

Syv konkrete initiativer skal være med til at sikre, at puljen i endnu større grad understøtter den grønne omstilling i erhvervslivet. Initiativerne omhandler bl.a. indførelse af CO2 som supplerende tildelingskriterie, at kravet om konkurrenceudsættelse fjernes samt at støttesatsen hæves.

Vicedirektør i Energistyrelsen Stine Leth Rasmussen glæder sig over den politiske enighed om at gøre det nemmere for virksomhederne at få hjælp til grøn omstilling fra Erhvervspuljen.

Erhvervspuljen er et vigtigt redskab til at understøtte grønne projekter i erhvervslivet. En lang række virksomheder har allerede fået tilskud og draget fordel af puljen, og vi ser frem til at implementere de politisk aftalte justeringer med henblik på at hjælpe endnu flere virksomheder til at få tilskud og dermed sætte fart i den grønne omstilling", siger hun.

Tilfredshed i brancheorganisationer

Den nye politiske aftale skal lette virksomhedernes adgang til Erhvervspuljens midler. Det sker blandt andet i lyset af, at der tidligere har været kritik af Erhvervspuljens ansøgningsproces som værende for lang og for bøvlet for virksomhederne.

I to af de brancheorganisationer, der ser Erhvervspuljen som et vigtigt redskab i den grønne omstilling, er der opbakning til de foreslåede ændringer.

Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi, siger:

Erhvervspuljen er afgørende for at skabe den nødvendige fremdrift i den grønne omstilling i virksomhederne. Puljen har haft en svær fødsel, og vi har i Dansk Industri været meget opmærksomme på at få den i gang. Det kommer der med den nye aftale. Om ganske få år vil vi have en langt mere energieffektiv industri, fordi puljen nu både belønner energibesparelser og CO2-reduktioner. Det er godt for både virksomhederne, klimaet og det danske samfund”.

Mia Amalie Holstein, vicedirektør i SMVdanmark, siger:

Vi er glade for, at reglerne for Erhvervspuljen bliver indrettet, så det bliver nemmere for særligt små og mellemstore virksomheder at få tilskud til den grønne omstilling. Det er især vigtigt lige nu, da de stigende energipriser er en stor udfordring for vores medlemmer. Helst så vi, at den grønne omstilling skete ved hjælp af afgifter og tilsvarende lavere beskatning af virksomhederne, men smidigere puljer er et godt skridt.”

Lovforslaget, der skal implementere de foreslåede ændringer af Erhvervspuljen, vil blive sendt i offentlig høring hen over sommeren og vil forventeligt træde i kraft 1. januar 2023.

Sidste mulighed for at ansøge efter de gældende regler i Erhvervspuljen er d. 30. august – 13. september, hvor er Erhvervspuljen er åben for ansøgninger.

Kontakt

Rikke Reumert Schaltz
Kontorchef, Center for energieffektivisering
Tlf: 3395 1253
Mail: rkrs@ens.dk

De syv initiativer i ”Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022”

1) Indførelse af CO2 som supplerende tildelingskriterie, som vil åbne for, at projekter, der sparer CO2 men ikke energi, kan opnå støtte via Erhvervspuljen, fx støtte til konvertering væk fra fossil gas til fx biobrændsel eller fjernvarme.

2) Fjerne krav om konkurrenceudsættelse, så støtten kommer hurtigere ud at virke

3) Mulighed for igangsættelse af projekter efter indsendelse af ansøgning.

4) Positivliste med tiltag som modtager en fastsat støttesats for at lette administrationen

5) Højere støttesats til investeringer i grøn omstilling inkl. energisparende initiativer

6) Stop for tilskud til installation af nye gaskedler

7) Prioriteringsfaktor for gaskonverteringer, så det økonomiske incitament til ansøgning om gasreducerende projekter øges.

Om Erhvervspuljen

Erhvervspuljen er en tilskudspulje til energieffektivisering i virksomheder, der skal sikre grøn omstilling og effektivisering af virksomhedernes energiforbrug. Puljen er på i alt ca. 3,9 mia. kr. og løber fra 2020 til 2029.

Erhvervspuljen har indtil videre modtaget ca. 2000 ansøgninger til fase 1.

Der er i alt givet 733 tilsagn om tilskud for et samlet beløb på 272 mio. kr.

Der er løbende sagsbehandling, og beløbet vil derfor stige.

Læs mere om puljen på

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig