Ny arbejdsgruppe skal definere fremtidens intelligente elmålere

2. februar 2009

En ny arbejdsgruppe er nedsat, som skal komme med forslag til de krav, der skal stilles til elmålere

En ny arbejdsgruppe er nedsat, som skal komme med forslag til de krav, der skal stilles til elmålere for at de kan medvirke til at fremme udbredelsen og brugen af det intelligente elforbrug. Klima- og energiminister Connie Hedegaard har taget initiativ til dette arbejde sammen med partierne bag den energipolitiske aftale fra februar sidste år.

Arbejdsgruppen er bredt sammensat med repræsentanter fra myndigheder, branchen og relevante interesseorganisationer med Energistyrelsen som formand. Senest den 1. juni afslutter gruppen sit arbejde med en redegørelse.

Det er vigtigt, at fremtidens elmålere kan understøtte det intelligente elforbrug. I dag baseres en stadig større del af elproduktionen på produktionsteknologier som vindmøller, hvor det er svært at tilpasse produktionsmængden til svingninger i efterspørgslen efter el. Dette har forøget behovet for et mere prisfleksibelt og intelligent elforbrug. Det intelligente elforbrug vil være til gavn for forbrugeren og elvirksomhederne.

Læs mere i boksen til højre

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig