Ny pulje til energifællesskaber: Søg om støtte til større projekter og informationskampagner

16. august 2022
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Den 6. september 2022 åbner en ny tilskudspulje, der indeholder fire mio. kr. årligt til større projekter med deltagelse af energifællesskaber og informationskampagner om vedvarende energiløsninger i lokalsamfundet. Puljen skal booste den lokalt forankrede grønne omstilling og er et vigtigt lokalt supplement til den markante udbygning med vedvarende energi, vi står over for de kommende år.

Energifællesskaber er en samlebetegnelse for borgerenergifællesskaber og VE-fællesskaber, som er en sammenslutning af aktører, som bl.a. kan beskæftige sig med forbrug, produktion, lagring og levering af energi. Det kunne eksempelvis være fleksibelt forbrug af energi fra solceller, en lokal vindmølle eller en varmepumpe eller lagring af egenproduceret strøm i et batteri, der kan give miljømæssige og økonomiske fordele for et lokalt fællesskab.

Snart er det muligt at søge om støtte til to typer projekter:

1) Større projekter, der f.eks. kan være inspirationseksempler på projekter med deltagelse af et energifællesskab

2) Informationskampagner om etablering af vedvarende energi i et lokalområde

Et af formålene med tilskudspuljen er, at ansøgerne kan søge tilskud til at planlægge, etablere og organisere projekter, som et energifællesskab kan beskæftige sig med og f.eks. i samarbejde med en kommune, en elnetvirksomhed eller et fjernvarmeselskab være med til at udvikle løsninger, så borgere og virksomheder kan producere, dele og forbruge deres egen vedvarende energi på en smart og effektiv måde.

Tilskuddet til informationskampagnerne kan bidrage til at sikre, at der spredes viden til befolkningen om, hvordan de kan etablere vedvarende energiløsninger i deres lokalområde, samt hvilke juridiske, økonomiske og tekniske krav, de skal være opmærksomme på.

Hvem kan søge?

Det er en projektorganisation, der er berettiget til at søge tilskud fra puljen. Projektorganisationen kan f.eks. indeholde aktører såsom en kommune, en forening, en NGO, et universitet eller en til flere virksomheder m.m. Hvis man søger tilskud til et større projekt, er det et krav, at projektorganisationen indeholder minimum et allerede etableret energifællesskab eller en gruppe af borgere eller virksomheder, der planlægger at etablere et energifællesskab. Selve projektorganisationen skal repræsenteres af en projektadministrator, som søger tilskuddet på vegne af projektorganisationen. Det er et krav, at projektadministrator kan defineres som en virksomhed med tilhørende CVR.

Sådan søger du

På Energistyrelsens hjemmeside vil der løbende komme information om indkaldelsen af ansøgninger til puljen og en vejledning til reglerne. Energistyrelsens vejledning indeholder en mere detaljeret beskrivelse af de projekter, der kan søges tilskud til.

Ansøgninger skal indsendes via en ansøgningsportal, som åbner den 6. september 2022 kl. 10. Linket til ansøgningsportalen vil være tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside, inden ansøgningsrunden åbner.

Der er ansøgningsfrist den 14. oktober 2022 kl. 23.55. Ansøgere, som opnår tilsagn om tilskud kan forvente svar på deres ansøgninger inden udgangen af december 2022.

I bekendtgørelsen, der blev udstedt den 15. august 2022, kan interesserede læse meget mere om rammerne for de projekter, der kan søge tilskud.

Kom til webinar om puljen

Der bliver afholdt informationsmøde (webinar) om puljen den 29. august 2022 kl. 15.30 – 17.30. Præsentationen fra webinaret vil være tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside efterfølgende. Nærmere information om webinaret følger. 

Fakta

 • Energifællesskaber er en forholdsvis ny aktør, der blev introduceret med revisionerne af hhv. elmarkedsdirektivet og VE-direktivet. Et energifællesskab kan være en sammenslutning af fysiske personer, mindre virksomheder og lokale myndigheder, som har til formål at give dets deltagere miljømæssige, økonomiske eller sociale fællesskabsfordele snarere end økonomisk fortjeneste. Energifællesskaberne beskæftiger sig med at yde energiydelser til sine deltagere og kan i fremtiden spille en vigtig rolle ved at skabe nye muligheder for at engagere borgerne i den grønne omstilling.
 • Med finansloven for 2022 blev der indgået politisk aftale om at ”afsætte en pulje til støtte af lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling”. Aftalen skal bl.a. understøtte en forankring af klimaomstillingen ude i lokalsamfundene. Dele af aftalen udmøntes ved en bekendtgørelse om tilskud til lokale energifællesskaber og en lokal forankring af klimaomstilling, som fastsætter de nærmere bestemmelser for administration af tilskudspuljen, herunder bl.a. krav til ansøgningen, betingelser for tilsagn og udbetaling af tilskud samt kontrol.

Kontakt

Fuldmægtig Rikke Gemmer Pallesen, rgpn@ens.dk

Specialkonsulent Pernille Gravina Husby, pgh@ens.dk

Kontaktpersoner

Jonas Disager Kraft
Specialkonsulent (+45) 3395 5038
Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
 • Presse
 • Sociale medier
 • Hjemmeside
 • Informationsindsatser og kampagner
 • Borgerkommunikation
 • Sparenergi.dk
Morten Christensen
Konstitueret enhedschef (+45) 3392 6858
 • Presse
 • Sociale medier
 • Hjemmeside
 • Informationsindsatser og kampagner
 • Borgerkommunikation
 • Sparenergi.dk
 • Presse
 • Sociale medier
 • Hjemmeside
 • Informationsindsatser og kampagner
 • Borgerkommunikation
 • Sparenergi.dk

Relaterede dokumenter

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig