Ny rapport peger på barrierer for geotermi

10. marts 2016

En ny analyse viser, at geotermi kun vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt i nogle få af de 28 fjernvarmeområder, som er screenet.

Energistyrelsen har fået udarbejdet en rapport af et konsortium bestående af Ea Energianalyse, COWI og Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab. Rapporten, der bygger på geologiske vurderinger udført af GEUS, vurderer mulighederne for at indpasse geotermi i 28 udvalgte fjernvarmeområder i Danmark. Analysen viser, at geotermi kun vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt i nogle få af områderne.

De samfundsøkonomiske beregninger mellem geotermi og andre muligheder ligger dog meget tæt for en del af projekterne. De vigtigste parametre, der har betydning for, om et geotermiprojekt er samfundsøkonomisk fordelagtigt, er:

  1. adgangen til geotermisk energi og omkostningerne ved at udnytte energien,
  2. varmemarkedets størrelse,
  3. konkurrencesituationen til andre varmeforsyningsmuligheder, samt
  4. adgangen til eksisterende billig drivvarme (hvis der anvendes absorptionsvarmepumper til at hæve temperaturen i den geotermiske varme til fjernvarmeniveau).

Analyserne viser samtidig, at der er et begrænset potentiale for selskabsøkonomisk rentable geotermiprojekter i de 28 konkrete områder. Det skyldes hovedsageligt, at geotermisk varme konkurrerer med afgiftsfritaget biomasse, som vurderes at udgøre den største barriere for udbygningen med geotermi.

De udvalgte områder giver ikke nødvendigvis et udtømmende billede af mulighederne for at anvende geotermisk energi i Danmark. Rapporten anbefaler, at både de geologiske forhold, der bygger på screeninger af GEUS, og indpasningen i det konkrete fjernvarmesystem bør analyseres grundigt, inden der træffes beslutning om geotermi.

Derudover er det vigtigt, at beslutningen omkring geotermi sammentænkes med den langsigtede energiplanlægning, da geotermianlæg ofte vil have en lang projektudviklingsperiode og en lang levetid. Det skal der tages højde for, når udviklingen af energisystemet planlægges. Samtidig er det vigtigt, at der skabes et tilstrækkeligt afsætningsgrundlag for varmen, hvis geotermisk varme ønskes udnyttet på kortere eller længere sigt.

Læs rapporten ” Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder – Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen”. 

Rapporten udspringer af den energipolitiske aftale af 22. marts 2012, hvor der blev afsat 35 mio. kr. til fremme af ny VE teknologi i fjernvarme – geotermi, varmelagring og store varmepumper mv. En del af denne pulje er afsat til at fremme geotermiens integration i fjernvarmesystemet.

I foråret 2016 vil der blive afholdt to seminarer, ét vest og ét øst for Storebælt, hvor rapporten vil blive præsenteret, og der vil være mulighed for at diskutere indholdet.

Ved udmøntningen af energireserven i december 2015 blev der afsat 61,5 mio. til en geotermi-låneordning. Ordningen muliggør, at geotermiselskabet kan få tilbagebetalt en del af boreomkostningerne, hvis en geotermiboring går galt.

Geotermi-screening 2016

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig