Ny tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi i Hovedstadsområdet, Ringsted og Holbæk

30. november 2021

Energistyrelsen modtog den 1. september 2019 to ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi fra hhv. Innargi A/S (tidligere APMH Invest IV A/S) og Geotermisk Operatørselskab A/S (GEOOP).

Energistyrelsen har vurderet ansøgningerne efter de kriterier, der fremgår af Undergrundslovens § 18 b samt invitationsskrivelsen for geotermi. Kriterierne angår ansøgerens finansielle og tekniske kompetencer samt kvaliteten og omfanget af det tilbudte arbejdsprogram. Arbejdsprogrammets omfang og kvalitet vurderet i forhold til efterforskningsbehovet i de ansøgte områder har i udvælgelsen af en vinder været det afgørende udvælgelseskriterium.

Efter forelæggelse for Klima-, Energi-, og Forsyningsudvalget, har klima-, energi- og forsyningsministeren meddelt tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi i Hovedstadsområdet, Ringsted og Holbæk. Tilladelsen er meddelt til Innargi A/S.

Download kortet over tilladelser til geotermisk energi i høj opløsning

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Head of Media Relations (+45) 2513 7846
Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig