Ny tilskudspulje: 150 millioner kroner til energiforbedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger

Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Til efteråret åbner Energistyrelsen for en ny tilskudspulje til energiforbedringer og digitale løsninger i regionale og kommunale bygninger. Aftalen om tilskudspuljen udspringer af Finansloven 2021, hvor Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blev enige om at styrke kommuner og regioners mulighed for at energieffektivisere deres bygninger.


Der afsættes 150 mio. kroner i 2021 og 145 mio. kroner i 2022. En del af midlerne fra puljen målrettes digitale løsninger og intelligent styring af energiforbruget i offentlige bygninger.

”Det glæder mig utrolig meget, at vi med tilskudspuljen kan støtte energieffektiviserende projekter over hele landet. For det er til fordel for os alle –­ den enkelte kommune og region, for samfundet og vores klima. Bygninger står i dag for knap 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark, og derfor er energirenoveringer af den eksisterende bygningsmasse et vigtigt middel i realiseringen af klimamålene,” fortæller Stig Uffe Pedersen, vicedirektør i Energistyrelsen.

Energistyrelsen har i dag sendt bekendtgørelsen til tilskudsordningen i høring. Her beskrives rammerne for den nye tilskudsordning –­ herunder de specifikke energiforbedringer, der kan ydes tilskud til, og hvor store tilskud ansøgere kan opnå.

Energistyrelsen lægger op til, at der vil kunne ydes tilskud til tre energieffektiviserende formål:

  • Renoveringsprojekter, herunder udskiftning af vinduer, efterisolering og lignende
  • Konvertering fra olie- og gasfyr, biokedel og elvarme til varmepumper eller fjernvarme
  • Digitale løsninger til databaseret energiledelse, herunder løbende dataindsamling og -behandling

For renoverings- og konverteringsprojekter vil tilskudsordningen blive målrettet bygninger i den lave ende af energimærkningsskalaen, og det forventes, at der med et fastsat tilskudsloft vil være spredning af midlerne fra ordningen over hele landet.

”Det handler om at sætte ind dér, hvor behovet er størst. Både over for bygninger med energimærkninger i den lave ende af skalaen, som typisk har et stort energiforbedringspotentiale, men også med spredning over hele landet, så flere får gavn af den økonomiske håndsrækning, tilskudspuljen er. På den måde kommer midlerne os alle til gode og bidrager samtidigt til den økonomiske genopretning i slipstrømmen af Covid-19,” fortæller Stig Uffe Pedersen, vicedirektør i Energistyrelsen.

Høringssvar skal sendes senest den 11. august klokken 12.00. Det forventes, at der åbnes for første ansøgningsrunde i oktober 2021.

Tilmeld dig nyhedsbrevetsparenergi.dk for yderligere information om puljen og løbende nyheder om energiforbedringer.

Det er Energistyrelsen, som administrerer tilskudspuljen.

Kontakt

Nina Helene Hilbard, fuldmægtig i Energistyrelsen, +45 33 92 68 29, nhhb@ens.dk

Tags:

Forsyning
Vedvarende energi
Klima og CO2
Effektivisering & Erhverv

Emner:

Virksomhed, generelt
Energispørgsmål
Naturressourcer
Klima

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig på Mynewsdesk