Nye regler for Erhvervspuljen skal hjælpe flere danske virksomheder med at sætte fart på den grønne omstilling

31. oktober 2022
Billede: SparEnergi
Billede: SparEnergi

Den 1. november træder nye regler i kraft for Erhvervspuljen, der gør det mere attraktivt for virksomheder at søge tilskud til projekter, der sparer energi eller CO2. Konverteringer væk fra gas bliver opprioriteret med større tilskud.

Flere penge i tilskud, hurtigere igangsættelse af projekter samt tiltag, der gør det lettere at ansøge.

Sådan lyder nogle af de i alt syv justeringer af Erhvervspuljen, der træder i kraft, når Erhvervspuljen åbner igen den 1. november.

Det var et bredt flertal af partier, der i juni blev enige om at ændre Erhvervspuljen for at få flere virksomheder til at ansøge om tilskud og få sat skub i uddelingen af puljens midler. Forventningen er, at de store potentialer, der ligger i puljen og den grønne omstilling, på den måde bedre kan indfries.

Stine Leth Rasmussen, vicedirektør i Energistyrelsen udtaler:

”Det bliver både nemmere for virksomhederne at søge tilskud og at komme i gang med deres projekter, ligesom det også bliver nemmere at forudse, hvor stort et tilskud de kan forvente at få. På den baggrund er det vores forventning, at Erhvervspuljen får uddelt endnu flere tilskud til den grønne omstilling af erhvervslivet”, siger hun.

Øget tilskud til gaskonverteringer

For at sætte skub i konverteringer væk fra naturgas, er det politisk aftalt, at der indføres en såkaldt prioriteringsfaktor, der medfører, at gaskonverteringer som udgangspunkt får 25 procent mere i tilskud.

”Med det tiltag håber vi, at flere af de danske virksomheder, der er hårdt ramt af de stigende gaspriser og tvivl om forsyningssikkerheden, søger tilskud fra Erhvervspuljen til at konvertere til grønnere energiformer. Det giver dem et endnu klarere økonomisk incitament og kan blive et stort skridt i den rigtige retning for den grønne omstilling og uafhængigheden af russisk gas”, siger Stine Leth Rasmussen.

De nye regler giver også mulighed for at få tilskud til projekter, der udelukkende sparer CO2 fra energiudledninger, og det bliver muligt at ansøge puljen løbende og igangsætte projekter, så snart Energistyrelsen har kvitteret for ansøgningen, så støttekronerne hurtigere kan komme ud at virke.

Flere skal kende til Erhvervspuljen

Samtidig med at de nye regler træder i kraft sætter Energistyrelsen gang i en kampagne, der skal udbrede kendskabet til Erhvervspuljen og de forbedrede vilkår.

For selvom der har været en stigende interesse for puljen i 2022, er der stadig mange virksomheder, der ikke kender til den, og dermed går både virksomheder og Danmark glip af store energibesparelser, lyder det fra Energistyrelsen.

”Danske virksomheder spiller en afgørende rolle i Danmarks målsætning om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent i 2030. Erhvervspuljen er et vigtigt værktøj til at opnå denne målsætning, og bidrager samtidig med størstedelen af de energibesparelser, som Danmark er forpligtet til at levere under vores energibespareforpligtelse overfor EU. Men hvis virksomhederne ikke kender til puljen, så søger de heller ikke tilskud. Og det skal vores kampagne være med til at sikre”, siger vicedirektør Stine Leth Rasmussen.

Kampagnen kører frem til udgangen af 2023. 

Webinar om Erhvervspuljens nye regler                                                                      

Tirsdag d. 8. november kl. 16-17.30 afholder Energistyrelsen et webinar, hvor de nye regler for Erhvervspuljen bliver forklaret for alle interesserede virksomheder. Tilmelding sker til Kalle Jeppesen på kgjn@ens.dk, men webinaret kan også efterfølgende ses på SparEnergi.dk/erhvervstilskud. Angiv venligst navn og organisation ved tilmelding.

Erhvervspuljen

Erhvervspuljen er en tilskudspulje til energieffektivisering i virksomheder, der skal sikre grøn omstilling og effektivisering af virksomhedernes energiforbrug. Puljen er på i alt 3,5 mia. kr. og løber fra 2020 til 2029.

Læs mere om Erhvervspuljen på SparEnergi.dk/erhvervstilskud.

De syv nye justeringer af Erhvervspuljen

  1. Under Erhvervspuljens nye regler kan der gives tilskud på baggrund af et projekts CO2-reduktion eller et projekts energibesparelse. Ændringen øger incitamentet til at søge puljen for CO2-besparende projekter, hvor der kun er en mindre energibesparelse. Samtidig kan der nu gives tilskud til CO2-besparende projekter uden en energibesparelse – for eksempel konverteringer til fjernvarme.
  2. Erhvervspuljen vil fremover være åben for ansøgninger hele året, da ansøgningsrunder og ansøgningsfaser afskaffes. Samtidig skal ansøgninger ikke længere konkurrere på baggrund af ansøgt støtte pr. sparet kWh – der gives i stedet en fast sats, og ansøgninger prioriteres efter først til mølle-princippet.
  3. Projekter vil fremover kunne realiseres, så snart ansøger har fået en kvittering fra Energistyrelsen, hvilket vil ske umiddelbart efter ansøgning. Realisering af projektet vil ske på ansøgers egen regning og risiko frem til, at Energistyrelsen har meddelt tilsagn.
  4. Der udarbejdes meget simple standardløsninger for konkrete projekttyper - en positivliste, så ansøger får større sikkerhed for størrelsen på tilskuddet og kun skal bidrage med få oplysninger i forbindelse med ansøgning.
  5. Erhvervspuljens tilskudssats ændres til en fast sats på 10 øre pr. sparet kWh eller 500 kr. pr. sparet ton CO2.
  6. Installation af nye gaskedler samt udstyr, der forbedrer gaskedlen, sættes på puljens negativliste, så der ikke længere kan gives tilskud til denne type projekter. Der gives fortsat tilskud til reduktioner af gasforbruget, der sker på anden vis, for eksempel gennem klimaskærm og optimeringer af ventilationsanlæg.
  7. Der indføres en prioriteringsfaktor på 1,25, som ganges med energibesparelsen ved konverteringer væk fra gas, så puljen giver et øget incitament til at konvertere fra naturgas til grøn energi. Prioriteringsfaktoren vil betyde, at gaskonverteringer som udgangspunkt får 25 procent mere i tilskud.

Kontakt

Kontorchef Rikke Reumert Schaltz, tlf.: 3395 1253, mail: rkrs@ens.dk

 

Erhvervspuljen er i 2022-2025 medfinansieret af Den Europæiske Unions genopretningsplan.

Læs mere om EU's politiske prioriteter og genopretningsplanen her

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede dokumenter

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig