Pressemeddelelse: Dyb efterforskningsboring i Nordsøen afsluttet, Gita-1X

15. april 2009

Mærsk Olie og Gas AS har som operatør for tilladelse 9/95 boret efterforskningsboringen Gita-1X (5604/22-5) ca. 10 kilometer syd for Harald feltet i den danske del af Nordsøen.

Mærsk Olie og Gas AS har som operatør for tilladelse 9/95 boret efterforskningsboringen Gita-1X (5604/22-5) ca. 10 kilometer syd for Harald feltet i den danske del af Nordsøen.

Gita-1X blev boret som en lodret boring og sluttede i lag af Mellem Jura alder i 5162 meters dybde målt under havets overflade. Boringen fandt mellem jurassiske sandstenslag med indhold af kulbrinter. Der blev foretaget en række målinger til brug for en nærmere vurdering af resultatet af boringen.

Borearbejdet blev påbegyndt den 16. december 2008 med boreplatformen ENSCO 101 på positionen 56°15'42,26" N; 4°17'14,83" Ø (UTM zone 31; 6.236.094,31 N; 579.753,43 Ø), hvor vanddybden er 49 meter. Boringen bliver nu lukket permanent.

Boringen blev udført i samarbejde mellem rettighedshaverne i tilladelse 9/95 og den tilstødende tilladelse 9/06. De to grupper deltog hver med 50 %. Nedenstående tabel viser selskabernes andele i de to tilladelser.

Selskab Tilladelse 9/95 (%) Tilladelse 9/06 (%) A.P. Møller Mærsk A/S

 31,2

 31,2

PA Resources AB

 26,8

 26,8

DONG E&P A/S

 20,0

  - 

Altinex Oil Denmark A/S (Noreco)

 12,0

 12,0

Danoil Exploration A/S

 10,0

 10,0

Nordsøfonden

 - 

 20,0

Boreplatformen ENSCO 101 vil efterfølgende forlade dansk område.

Se også kortbilag.

English version of the press release

Gita-1X kortbilag

Søren Frederiksen
Civilingeniør
Center for Forsyning
Tlf.: 3392 6853
sf@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig