PtX-producenter kan nu søge om at få tildelt gratiskvoter i EU’s kvotehandelssystem

2. maj 2024

Det bliver nu muligt for producenter af grøn brint at søge om tildeling af gratis CO2-kvoter – uanset om anlægget udleder CO2 eller ej. Kvoterne kan sælges og bidrage til business-casen i PtX-produktion. Det er resultatet af en EU-revision af Free Allocation Rules (Far-forordningen).

EU har vedtaget en ændring af kvotedirektivet og en revision af FAR-forordningen. Det betyder, at PtX-producenter, der producerer CO2-neutral grøn brint, nu også er omfattet af EU’s kvoteordning og kvotehandelssystem. Konventionel brint-produktion udleder CO2, og er allerede omfattet af kvoteordningen. Med revisionen udbredes de eksisterende vilkår til også at dække PtX-producenter.

Alle brintproducenter kan få tildelt gratiskvoter. Da producenter af grøn brint ikke udleder CO2, kan kvoterne sælges og bidrage til virksomhedernes business-case.

FAR-forordningen er vedtaget med tilbagevirkende kraft. PtX-producenter kan derfor søge om tildeling af gratiskvoter allerede nu for perioden fra 2021-2025.

Sådan søger du

For at være omfattet af EU’s kvoteordning som brint- og syntesegas-producent kræver det en produktionskapacitet på mere end 5 ton/dag. Alle ammoniakproducenter uanset produktionskapacitet er omfattet af EU’s kvoteordning.

Forud for tildeling af gratiskvoter, skal du som producent ansøge om udledningstilladelse – også selvom anlægget ikke udleder CO2. Bliver ansøgningen godkendt, kan der efterfølgende ansøges om tildeling af gratiskvoter. Begge ansøgninger og afgørelse om tildeling administreres af Energistyrelsens kvoteadministration.

For mere info om ansøgning om udledningstilladelse og tildeling af gratiskvoter se Energistyrelsens vejledning om etablering af PtX-anlæg på land på veprojekter.dk

Kontakt
For nærmere info eller spørgsmål om udledningstilladelse og tildeling af gratiskvoter kontakt Energistyrelsens kvoteadministrationen på CO2-kvoteservice@ens.dk

For nærmere info om PtX generelt kontakt Energistyrelsens PtX-sekretariat på ptx@ens.dk

 Fakta

  • EU’s CO2-kvoteordning sætter et loft for, hvor mange drivhusgasser producenter må udlede inden for EU’s reduktionsmål. På baggrund af dette tildeles producenterne kvoter svarende til deres andel af EU’s samlede antal kvoter.
  • Ordningen giver samtidig producenterne mulighed for at sælge deres overskydende kvoter på CO2-kvotemarkedet og opnår et bidrag til virksomhedernes business case.

Læs mere om forordningen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R0873

Læs mere om ændringen af kvotedirektivet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32023L0959

Kontaktpersoner

Energistyrelsens pressetelefon (modtager ikke SMS'er)
(+45) 3395 0800

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig