Sagsbehandlingen under åben dør-ordningen stilles i bero

6. februar 2023

Energistyrelsen har stillet sagsbehandlingen af havvindmølleprojekter og øvrige VE-projekter under åben dør-ordningen i bero.

Energistyrelsen har stillet sagsbehandlingen af havvindmølleprojekter og øvrige VE-projekter under åben dør-ordningen i bero.

Sagsbehandlingen er stillet i bero indtil nærmere afklaring af EU-retlige spørgsmål

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har, i dialog med regeringens statsstøttesekretariat, vurderet, at tildeling af tilladelser til havvindmølleprojekter og øvrige VE-projekter under åben dør-ordningen kan være i strid med EU-retten.

Energistyrelsen har derfor stillet sagsbehandlingen af alle verserende sager under åben dør-ordningen i bero, indtil ordningens forhold til EU-retten er undersøgt nærmere. Tilsvarende vil gøre sig gældende for eventuelle nye ansøgninger.

Næste skridt

Energistyrelsen har orienteret de relevante involverede parter og vil løbende kommunikere til aktørerne om den videre proces for de enkelte sager.

Energistyrelsen vil hurtigst muligt - med bistand fra relevante ministerier - afklare de spørgsmål, der er rejst.

Kontakt:

Spørgsmål til nyheden kan rettes til Energistyrelsen ved Ture Falbe-Hansen +45 25 13 78 46

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig