Sol-, vind-, vand- og bølgeenergi i konkurrence om ny støtte

23. august 2021
Foto: Lars Schmidt.

Energistyrelsen indkalder i dag tilbud til det teknologineutrale udbud i 2021, hvor solcelleanlæg, vindmøller, bølgeenergianlæg og vandkraftanlæg kan konkurrere om støtte. Fristen for at afgive tilbud er 22. oktober 2021.

I 2021 afholdes det tredje teknologineutrale udbud. Denne gang kan både solcelleanlæg, landvindmøller, åben dør-havvindmøller, bølgeenergianlæg og vandkraftanlæg deltage. Som aftalt med Klimaaftalen for energi og industri mv. fra juni 2020 er støttemodellen ændret fra at være et tillæg til markedsprisen til at være en såkaldt ”Contract for Difference” (CfD-støttemodel), hvor staten påtager sig en større del af den langsigtede risiko forbundet med udbygning af vedvarende energi.

Det seneste teknologineutrale udbud blev afholdt i 2019, hvor solceller og vindmøller konkurrerede om den laveste støttepris, hvilket resulterede i et vægtet gennemsnit af de vindende pristillæg på 1,54 øre/kWh. Det var 32% lavere end året før og 16 gange lavere end pristillægget i den tidligere gældende støtteordning (kaldet 25-øren), der udløb i februar 2018.

Op til 1,2 milliarder kroner i årets udbud

Det kommende teknologineutrale udbud anvender en CfD-støttemodel, hvor VE-opstillere kan opnå en fast afregningspris på op til 25 øre/kWh i 20 år, og hvor den samlede potentielle støtte er på 1,2 milliarder kr. (i 2020-priser). VE-opstillere kan desuden vælge at byde ind i udbuddet med en del af et VE-anlæg. Med denne fleksibilitet vil både støtte og elprissikring bedre kunne tilpasses behovet i det enkelte projekt.

Da forskellige teknologier konkurrerer om støtte i det teknologineutrale udbud, vides det ikke på forhånd, hvordan støtten fordeles mellem sol, vind, bølgekraft og vandkraft.

Tilbud skal afgives via udbudsportalen  senest 22. oktober 2021, kl. 12.00.

Se udbudsmaterialet for det teknologineutrale udbud på udbudsportalen

Læs mere om udbuddet på www.ens.dk/vindogsoludbud.

Fakta om det teknologineutrale udbud:

  • Der vil blive afholdt ét samlet teknologineutralt udbud i 2021, der sammenlægger de afsatte midler for 2020 og 2021. Det teknologineutrale udbud i 2021 vil have et samlet udbetalingsloft for staten på 1,2 mia. kr. (2020-priser) og en kapacitetsbegrænsning på ca. 428 MW (landvindækvivalenter).
  • Det kommende teknologineutrale udbud anvender en tosidet CfD-støttemodel, hvor støtten kan variere fra år til år, mens den er fast inden for hvert kalenderår. Støtten gives i 20 år.
  • Der er fastsat et budloft på 25 øre/kWh. Projekter skal være langt i projektudviklingen, og fx have en lokalplansgodkendelse. Projekter skal nettilsluttes inden hhv. 2 eller 4 år fra indgåelse af kontrakt med Energistyrelsen afhængig af teknologi. Åben-dør havvindmøller skal nettilsluttes inden for 4 år, og de andre teknologier inden for 2 år.
  • Den 4. maj 2021 opnåede det teknologineutrale udbud den nødvendige godkendelse hos Europa-Kommissionen efter retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020.
  • Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet indgik den 22. juni 2020 en aftale om at fortsætte de teknologineutrale udbud til 2021, hvor der konkurreres om at levere mest grøn strøm for pengene. Derudover blev der reserveret midler til teknologineutrale udbud i 2022-2024.

Kontakt:

Fuldmægtig Anne Uwamariya, 33 92 74 27 anuw@ens.dk

Fuldmægtig Jonas K. Sekamane, 33 92 66 83, e-mail: jsks@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Relaterede nyheder

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig