Staten når sit mål for energibesparelser

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Staten har reduceret sit energiforbrug med 18 pct. siden 2006. Derved har staten opfyldt sin målsætning om at reducere energiforbruget med 14 pct. i perioden 2006-2020.

Staten har samlet set reduceret sit energiforbrug med 18 procent i perioden 2006-2020 ifølge Energistyrelsens årlige opgørelse. Det er ikke kun det samlede energiforbrug, der er faldet væsentligt. Samlet set er vandforbruget reduceret med 27 procent, og varmeforbruget er reduceret med 21 procent siden 2006.

Staten har dermed overopfyldt den nationale målsætning om at reducere energiforbruget med 14 procent i perioden 2006-2020. Det skal dog bemærkes, at der i 2020 har været en ekstraordinært stor energireduktion i statens bygninger pga. hjemsendelsen af offentligt ansatte i forbindelse med COVID-19.

Læs mere om opgørelsen af statens energiforbrug på Folketingets hjemmeside

”Energieffektivisering er et vigtigt værktøj i vores bestræbelser på opfylde klimamålet og minimere ressource forbrug. Det er positivt, at den fastsatte målsætning for statens energiforbrug er nået. Men indsatsen stopper ikke her, da der allerede er fastsat nye mål for energibesparelser i den statslige bygningsmasse frem mod 2030”, siger vicedirektør Stine Leth Rasmussen, Energistyrelsen.

Nye vinduer og fjernvarme i rørene

Som led i statens mål om at reducere energiforbruget har der været øget fokus på energirenoveringer af de statslige bygninger. I de seneste år har fx Bygningsstyrelsen bl.a. gennemført gennemgribende energirenoveringer af 19 statslige kontorejendomme i hele landet og indgået et samarbejde med fem ministerier med det formål at reducere energiforbruget gennem forskellige energibesparende tiltag. Blandt andet har staten udskiftet opvarmningskilde fra gas til fjernvarme og udskiftet til mere energirigtige vinduer.

Energiforbruget skal reduceres yderligere frem mod 2030

Staten er pålagt at reducere sit energiforbrug med mindst 10 pct. frem mod 2030. Det nye energisparemål gælder for de enkelte ministerier og underliggende institutioner, såsom gymnasier, museer og politi, og følger et nationalt fastsat krav. Dertil er de enkelte ministerier også pålagt løbende at udarbejde energieffektivitetsplaner. Målet er, at planerne skal sikre indsatsen i de følgende år, således at staten kan opfylde det fastsatte mål og reducere energiforbruget frem mod 2030.

Fakta

Kontakt

Fuldmægtig Søren Hvidgaard Poder, Energistyrelsen, tlf. +45 33 92 38 50, shp@ens.dk

Tags:

Politik
Effektivisering & Erhverv

Emner:

Virksomhed, generelt
Energispørgsmål
Naturressourcer
Drivhuseffekten
Klima

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig på Mynewsdesk