Stor interesse for EUDP-støtte

Billede: Unsplash
Billede: Unsplash

Mange har ønsket støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) i 2021. I alt har 206 projekter søgt om støtte for en samlet værdi af 2,1 mia. kroner i 2021 – det højeste beløb i programmets levetid.


Den 3. september kl. 12.00 var der frist for ansøgere til efterårets ansøgningsrunde til EUDP i 2021. Efter deadline stod det klart, at interessen for at søge om støtte til klimavenlige energiprojekter aldrig har været større.

Ved den aktuelle runde modtog EUDP i alt 106 ansøgninger til en samlet værdi af 1,16 mia. kroner. Der er i alt 543 mio. kroner til udmøntning i efteråret 2021.

Ved den seneste runde var der blandt andet allokeret midler til Grøn Procesenergi, hvilket resulterede i ansøgninger for lidt over 150 mio. kr. til sådanne projekter.

I EUDP’s bestyrelse har vi flere gange drøftet behovet for at få mere fokus på, hvordan vi kan bidrage til, at industriens fossile procesenergi kan erstattes af grøn el eller anden grøn energi. Vi ser det store antal ansøgninger som udtryk for stigende interesse for at få markedsmodnet produkter og løsninger på et område, hvor omstillingen kun er så småt i gang.” siger Anne Grete Holmsgaard, formand for EUDP’s bestyrelse.

EUDP-projekterne om grøn procesenergi vil have fokus på udvikling og demonstration, og er derfor en forløber for Energistyrelsens Erhvervspulje, hvor man kan søge støtte til implementering af kommercielle energieffektiviseringer.

I de kommende måneder vil EUDP’s sekretariat og en række eksterne eksperter behandle de 106 ansøgninger, der indstilles til støtte. I december 2021 beslutter EUDP’s bestyrelse, hvilke af de forskellige projekter, der skal modtage midler til innovation.

De 106 ansøgninger fordeler sig således inden for EUDP’s fokusområder:

  • Mere grøn el – og til flere formål: 27 ansøgninger, 245.677.452 mio. kroner
  • Energieffektivitet: 16 ansøgninger, 76.232.387 mio. kroner
  • Persontransport og let varetransport: 4 ansøgninger, 44.586.235 mio. kroner
  • Tung transport og Power-to-X: 11 ansøgninger, 101.233.364 mio. kroner
  • Varme og varmelagring: 8 ansøgninger, 25.423.514 mio. kroner
  • Grøn procesenergi: 14 ansøgninger, 153.580.459 mio. kroner
  • Fleksibel el-anvendelse, netudbygning og digitalisering: 8 ansøgninger, 97.705.797 mio. kroner
  • CO2-fangst, -lagring og -udnyttelse: 11 ansøgninger, 402.005.597 mio. kroner
  • Andet: 7 ansøgninger, 14.674.307 mio. kroner

Om EUDP

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter hvert år virksomheder og universiteters arbejde med udvikling og demonstration af nye grønne energiteknologier. Det sker i en række perspektivrige projekter, der alle understøtter Danmarks målsætning om 70 % CO2-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Siden etableringen i 2007 har EUDP støttet mere end 1000 innovative projekter med mere end 5 mia. kroner. Formålet er at bidrage med at fastholde en høj forsyningssikkerhed og reduktion af CO2-udledningen – en indsats der går hånd i hånd med øget vækst og beskæftigelse i Danmark.

Emner:

Virksomhed, generelt
Telekommunikation
Energispørgsmål
Naturressourcer
Internationale aftaler, samarbejde
Klima

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig på Mynewsdesk