Store mængder varme i den danske undergrund

21. oktober 2009

Ny redegørelse fra Energistyrelsen viser, at der er masser af geotermisk varme i Danmark, der kan udnyttes til fjernvarme.

Der er meget store mængder varme gemt i den danske undergrund. Den geotermiske varme findes i det salte vand der ligger i porøse sandstenslag, som i dybder på mellem 800 og meter kan findes i meget store dele af Danmark. Geotermisk varme fra undergrunden kan udnyttes til produktion af fjernvarme.

I en redegørelse fra Energistyrelsen ”Geotermi, varme fra jordens indre, status og muligheder i Danmark” beskrives mulighederne for geotermisk varmeproduktion i Danmark. Redegørelsen bygger på rapporten ”Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark” fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. Redegørelsen fra Energistyrelsen og rapporten fra GEUS er tilgængelige via Energistyrelsens hjemmeside. Hos GEUS kan man bestille en trykt udgave af deres rapport.

GEUS har udarbejdet et kort der viser, hvor man kan vente at finde egnede sandstenslag til geotermisk energiproduktion. Ligesom der også er udarbejdet et kort der viser, hvor meget varme der findes i undergrunden. Vurderingerne bygger på en regional vurdering af det geotermiske potentiale, og bygger på generaliseringer for større områder, hvorfor der lokalt kan være andre forhold i undergrunden end vist i kortene.

Det skønnes, at der er mange eksisterende fjernvarmenet i Danmark, hvor geotermi i fremtiden kan få en rolle. I redegørelsen er det opgjort, at der i 32 eksisterende fjernvarmenet, med en varmeleverance på mere end 400 TJ/år, kan være et potentiale for etablering af geotermisk energiproduktion. Nærmere analyser er nødvendige for at afklare, hvorvidt det vil være attraktivt at etablere geotermisk energiproduktion på en given lokalitet.

Der er i dag to geotermiske varmeanlæg i Danmark. Et anlæg ved Thisted har produceret varme siden , og et anlæg på Amager siden 2005. Et tredje geotermianlæg er på vej ved Sønderborg med forventet produktionsstart i 2011.

Energistyrelsen planlægger i løbet af nogle måneder at supplere med en redegørelse om internationale erfaringer og økonomiske forhold mv. for geotermisk varmeproduktion.

"Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark"

Redegørelsen "Geotermi - varme fra jorden indre, status og muligheder i Danmark"

Kort over de geotermiske koncesssioner i Danmark

Søren Frederiksen
Civilingeniør
Center for Forsyning
Tlf.: 3392 6853
sf@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig