Stort fald i energiforbrug og drivhusgasser i 2012

14. november 2013

Energiforbruget faldt igen i 2012 og er nu på niveau med forbruget i 1990. Det fremgår af Energistatistik 2012, som også viser en stærk stigning i anvendelsen af vedvarende energi og et stort fald i Danmarks udledning af drivhusgasser.

Danmarks faktiske energiforbrug faldt 4,2 pct. i 2012 til 760 PJ, og er dermed næsten på niveau med forbruget i 1990. Faldet skyldes både en reduktion af energiforbruget i flere sektorer og lavere energitab ved produktion af elektricitet, når vedvarende energi fortrænger kul og naturgas. Derudover havde Danmark en stor nettoimport af elektricitet i 2012. Det fremgår af Energistatistik 2012, som Energistyrelsen offentliggør i dag.

Energistyrelsen opgør også et korrigeret energiforbrug, hvor der korrigeres for klimaudsving og udenrigshandel med elektricitet. Det korrigerede energiforbrug, der giver et billede af de underliggende tendenser i udviklingen, faldt 3,0 pct. i 2012 til 785 PJ og er nu på det laveste niveau siden 1984.

Faldende energiintensitet

Da bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 0,5 pct. i 2012, betød det faldende energiforbrug, at energieffektiviteten blev forbedret med 2,6 pct. i 2012. Den forbedrede energieffektivitet de seneste to årtier svarer til, at hver BNP-enhed krævede 30,7 pct. mindre energi i 2012 end i 1990.

Stigning i forbruget af vedvarende energi

Forbruget af vedvarende energi steg i 2012 med 5,4 pct. til 184 PJ, bl.a. på baggrund af stigninger i forbruget af vindkraft, træpiller, træaffald og skovflis. Opgjort efter EU’s beregningsmåde dækkede vedvarende energi 25,8 pct. af energiforbruget i 2012 mod 23,1 pct. i 2011.

Samtidig udgjorde produktionen af el baseret på vedvarende energi 43,1 pct. af den indenlandske elforsyning i 2012, hvoraf vindkraft bidrog med 29,8 pct.

Fald i udledningen af CO2 og andre drivhusgasser

De faktiske CO2-udledninger fra energiforbrug faldt i 2012 med 10,3 pct. til 39,9 mio. ton. Korrigeret for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med el og klimaudsving faldt CO2-udledningerne 4,4 pct.. Siden 1990 er de korrigerede CO2-udledninger reduceret med 28,4 pct.

En foreløbig opgørelse af Danmarks samlede faktiske udledninger af drivhusgasser viser et fald fra 2011 til 2012 på 8,1 pct. I forhold til basisåret (1990/95) er der tale om et fald på 25,4 pct.

Energiproduktionen og selvforsyningsgraden faldt

Den danske produktion af råolie, naturgas og vedvarende energi m.m. faldt 7,9 pct. i 2012 til 801 PJ. Danmark var i 2011 det eneste land i EU, som var selvforsynende med energi. Danmarks selvforsyningsgrad for energi var i 2012 102 pct. mod 108 pct. året før. Det betyder, at energiproduktionen i 2012 var 2 pct. højere end energiforbruget.

Figurer og tal vedr. Energistatistik 2012, English version of this press release

Energistatistik 2012

Jane RusbjergSpecialkonsulentCenter for Klima og EnergiøkonomiTlf.: 33 92 68 36jru@ens.dk, Ture Falbe-HansenPressechefCenter for OrganisationTlf.: 25 13 78 46tfh@ens.dk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig